Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Manželia Ema a Roman Ruhigovci sú známi svojou aktívnou činnosťou v osobitnej, umelecko-technickej disciplíne – v architektúre. Okrem estetických návrhov celých komplexov budov sa venujú teórii a výskumu udržateľnosti najmä vo vzťahu k historickým a obnovovaným objektom. V uplynulom období, takmer každoročne, získali za svoje práce nespočetne veľa ocenení. Či už ako študenti, alebo už ako doktorandi na Katedre architektúry Stavebnej fakulty STU.

Tým posledným vzácnym ocenením je Cena za umenie 2019, ktorú Ing. arch. Ing. Eme RuhigovejIng. arch. Ing. Romanovi Ruhigovi udelila Slovenská rektorská konferencia (SRK) za hodnotný súbor umeleckých diel – Architektonické návrhy bývania v rôznom klimatickom podnebí (Kazachstan, Bielorusko, Španielsko, Senegal). Cenu manželom osobne odovzdal prezident SRK prof. Rudolf Kropil za účasti ministerky Martiny Lubyovej, počas Týždňa vedy a techniky na Slovensku.

Srdečne blahoželáme!

Cena za umenie 2019

Prevzaté a fotodokumentácia: https://www.srk.sk/sk/o-srk/aktuality/343-cena-slovenskej-rektorskej-konferencie-za-umenie-2019  

Text: Mgr. Valéria Kocianová