Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dňa 24. mája 2016 sa v priestoroch Katedry dopravných stavieb Stavebnej fakulty STU uskutočnil už druhý ročník Cestárskych kariérnych dní. Podujatie zorganizovala Slovenská cestná spoločnosť v spolupráci so Stavebnou fakultou STU v Bratislave. Cieľompodujatia bolo priblížiť študentom stredných škôl problematiku cestného staviteľstva a hospodárstva, informovať ich o možnosti štúdia v odbore Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby a motivovať ich k ďalšiemu vzdelávaniu. 

”CT3” ”CT3” ”CT3” ”CT3”

Takmer dvadsať študentov 3. ročníka zo Strednej priemyselnej školy dopravnej v Trnave sa zoznámilo so špičkovými odborníkmi cestného staviteľstva a hospodárstva, a v rámci programu si vypočulo populárno-náučné prednášky z rôznych oblastí cestárskej problematiky. V rámci otvorenia Cestárskych kariérnych dní sa študentom prihovoril aj dekan Stavebnej fakulty STU v Bratislave prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD., ktorý „nádejným budúcim študentom“ zaželal veľa úspechov pri ich štúdiu a správne rozhodnutie pri výbere ich profesie. Podujatie svojou aktívnou účasťou podporili aj pedagógovia z Katedry dopravných stavieb Ing. Tibor Schlosser, PhD. s prednáškou o dopravnom inžinierstve, doc. Ing. Katarína Bačová, PhD. s témou o hospodárení s cestným majetkom a Ing. Andrea Zuzulová, PhD. s prednáškou o ochrane životného prostredia. 

Celý program Cestárskych kariérnych dní si môžete pozrieť TU program.