Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Takmer 30 stredoškolákov sa zúčastnilo Cestárskych kariérnych dní 2018, ktoré sa uskutočnili 14. septembra 2018 na pôde Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

Už štvrtý ročník Cestárskych kariérnych dní zorganizovala Slovenská cestná spoločnosť v spolupráci so Stavebnou fakultou STU v Bratislave. Cieľom podujatia je priblížiť študentom stredných škôl problematiku cestného staviteľstva a hospodárstva, informovať ich o možnosti zaujímavého štúdia v odbore inžinierske konštrukcie a dopravné stavby a motivovať ich k ďalšiemu vzdelávaniu v tejto oblasti. Študentom sa v rámci slávnostného otvorenia prihovoril dekan Stavebnej fakulty STU v Bratislave prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD. a predseda Slovenskej cestnej spoločnosti Ing. Ján Šedivý, CSc. Počas piatkového dopoludnia odzneli populárno-náučne ladené prednášky na témy dopravné inžinierstvo a modelovania dopravy, mosty a mostné staviteľstvo, výstavba cestných komunikácií a hospodárenie s cestným majetkom a diagnostika stavu vozoviek. Študentom zo Strednej priemyselnej školy dopravnej na Kvačalovej ulici v Bratislave sa venovali Ing. Tibor Schlosser, CSc. doc. Ing. Katarína Bačová, CSc. z Katedry dopravných stavieb, doc. Ing. Peter Paulík, PhD. z Katedry betónových konštrukcií a mostov a obchodný riaditeľ spoločnosti Doprastav a.s. Ing. Ján Záhradník

”Bodka ”Bodka ”Bodka

Text: Zuzana Fabianová, foto: Mgr. Valéria Kocianová