Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Čestnú plaketu SAV Dionýza Štúra za výsledky v prírodných vedách prof. Ing. Jánovi Szolgayovi, PhD., odovzdal 24. júna 2013 podpredseda SAV pre I. oddelenie vied SAV Juraj Lapin. Slávnostné laudácio predniesla riaditeľka Ústavu hydrológie SAV Pavla Pekárová.

Pekárová

Ján Szolgay patrí medzi najvýznamnejšie osobnosti hydrológie nielen na Slovensku, ale i vo svete. Jeho práce podstatnou mierou ovplyvnili vednú oblasť hydrológie a vodného hospodárstva na Slovensku.

Odovzávanie ceny

Je autorom a spoluautorom mnohých významných publikácií. Za posledných päť rokov uverejnil viac než 70 recenzovaných publikácií. Bol vedúcim kolektívu za VŠ, ktorý v roku 2004 dostal cenu SAV za vedecké výsledky získané v spolupráci SAV s vysokými školami. Taktiež bol vedúcim kolektívu za VŠ, ktorý získal v roku 2006 prémiu Literárneho fondu za knižnú publikáciu Scenáre zmien vybraných zložiek hydrosféry a biosféry povodí Hrona a Váhu v dôsledku klimatickej zmeny, ktorá vyšla v roku 2005 vo vydavateľstve Veda.

Odovzávanie ceny