Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Baliak  

S mimoriadnym potešením sme prijali oznámenie, že v minulých dňoch Ministerstvo životného prostredia udelilo

Čestné uznanie ministra životného prostredia Slovenskej republiky
emeritnému profesorovi na Katedre geotechniky Stavebnej fakulty STU

prof. RNDr. Františkovi Baliakovi, PhD.,

za mimoriadne výsledky v oblasti geológie a dlhoročný prínos v starostlivosti o životné prostredie.

Srdečne blahoželáme!