Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Študenti, interní doktorandi, učitelia vysokých škôl a výskumní pracovníci SAV sa môžu uchádzať o cestovný grant v súvislosti s ich plánovaným študijným alebo výskumným pobytom v zahraničí cez Národný štipendijný program financovaný Ministerstvom školstva SR.

Podávanie žiadostí o štipendium a cestovný grant
Žiadosti o štipendiá a cestovné granty sa podávajú on-line na www.stipendia.sk . Vyplnený on-line formulár žiadosti uchádzač vytlačí, podpíše a doručí/zašle na adresu SAIA, n. o.:
do 15. novembra 2007 do 16.00 hod. – na pobyty v letnom semestri 2007/2008