Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Viac ako 560 vystavovateľov z 13 krajín sa prezentuje na tohtoročnom medzinárodnom stavebnom veľtrhu  CONECO 2011, ktoré sa už tradične stáva ideálnym miestom ponúk, noviniek i služieb zúčastnených stavebných firiem - pre laickú i odbornú verejnosť.

Motto veľtrhu  CONECO 2011 - „Poznanie a kvalita" - vystihuje súčasný zámer a myšlienku trvalej udržateľnosti kodifikovanú Európskou úniou v smernici o Energetickej hospodárnosti budov, ktorá hovorí o tom, že od 31. decembra 2020 by všetky nové budovy mali mať takmer nulovú spotrebu energie. V súlade s touto výzvou sa úzko spája aj zameranie súbežne prebiehajúcich výstav (výstava stavebných strojov a mechanizácie - Stavebná mechanizácia, Climatherm - medzinárodná špecializovaná výstava klimatizácie a vzduchotechniky, Conecoinvest - prezentácia investičných zámerov a Slovrealinvest - veľtrh nehnuteľností) a sprievodných podujatí (bezplatné poradenstvo, odborné konferencie).