Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Takmer 480 vystavovateľov zaplnilo priestory Incheby v Bratislave, aby vzápätí spoločne otvorili brány stavebného veľtrhu CONECO a RACIOENERGIA 2014 pre domácich a zahraničných návštevníkov, odborníkov, podnikateľov a zákazníkov, aby predviedli verejnosti ako správne zatepľovať,  ako zabudovať okná, ako ušetriť na energiách, ako si zrekonštruovať záhradku, ktoré prírodné materiály využiť pri obnove domov a pod. 

 

 

 

 

A nielen to! Veľtrh stavebníctva CONECO sa pokúša vyriešiť rôzne, možno na pohľad i nezmyselné problémy napr. ako zachrániť vajce betónom! O čo konkrétne ide?

Cieľom je podľa vopred daných parametrov vytvoriť takú vzorku betónu, ktorá vydrží náraz zvrchu a zachráni vajíčko. Práve to je totiž výborným indikátorom neúspechu – ak sa niečo nevydarí, vajíčko sa okamžite rozbije. Vyhotovenie tej správnej betónovej konštrukcie, ktorá ochráni vajce, je najťažšou súčasťou projektu – treba zhotoviť debnenie, armatúru a podľa vopred spočítaného pomeru namiešať betónovú zmes. Vyhráva ten, kto z betónu vytvorí najlepšiu konštrukciu. 

Návštevníci veľtrhu, mladí i tí starší, si môžu zábavnou formou otestovať znalosti zo statiky, dynamiky a tvorby betónových konštrukcií, ktoré odolajú záťaži!