Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Posledný marcový týždeň (od 27. do 30. marca) patril v Inchebe vystavovateľom nových trendov v stavebníctve i v architektúre. Záujemcovia o stavbu či rekonštrukciu budov, ciest, mostov - si všetko potrebné našli pod jednou strechou na 40. ročníku veľtrhu stavebníctva CONECO, 29. ročníku veľtrhu RACIOENERGIA a 6. ročníku výstavy VODA. 

Stavebná fakulta STU v Bratislave ako kľúčová inštitúcia na Slovensku pre vzdelávanie budúcich stavbárov, architektov, projektantov či statikov ani tentoraz na veľtrhu nechýbala. Vo svojom výstavnom stánku sa zamerala hlavne na svoje významné jubileum – na 80-te výročie začatia výučby v stavebníctve a geodézii - ktoré oslávila v tomto akademickom roku 5. decembra 2018.

V Salóne architektúry sa prezentovali svojimi záverečnými bakalárskymi a diplomovými prácami študenti Katedry architektúry Stavebnej fakulty STU.

”bodka ”Bodka ”Bodka ”Bodka

”Bodka ”Bodka ”Bodka ”Bodka

”Bodka ”Bodka ”Bodka ”Bodka

”Bodka ”Bodka