Prejsť na obsah
Dianie na SvF

V dňoch 4. – 8. 4. sa vo výstavnom a kongresom centre INCHEBA EXPO  Bratislava konal už tradičný 27. medzinárodný veľtrh stavebníctva CONECO. A ako obyčajne tam nechýbala ani Stavebná fakulta STU Bratislava.

Dlhodobé výhodné spojenie tohto veľtrhu s ďalšími významnými veľtrhmi RACIOENERGIA  a CLIMATHERM sa od roku 2006 ešte prehĺbi novým vystavovateľským a odborným zameraním. Slogan spojených veľtrhov pre rok 2006 „Energetická hospodárnosť budov realitou“ je potvrdením celoeurópskeho smerovania a dôkaz, že SR je pripravená plniť zámery smernice 2002/91EG o energetickej hospodárnosti budov.

 

Problematika stavebníctva – jeho vývoj, uplatňovanie nových materiálov a nových konštrukčných riešení, úzko súvisí aj so šetrením a vyšším zhodnocovaním energií, ktoré sa aktuálne dotýka nielen výrobcov, ale aj spotrebiteľov, teda nás všetkých, ktorí energiu využívame a spotrebúvame.

Neustále zvyšovanie energetickej účinnosti, zabezpečenie rozvoja obnoviteľných zdrojov energie, využívanie slnečnej energie a biomasy na výrobu tepla, vysoká efektívnosť ich využívania a minimálny dopad na životné prostredie, to sú aktuálne témy, ktoré sa stali nosnou problematikou a zároveň mottom veľtrhu.

 

„Energetická hospodárnosť realitou“ sa odráža predovšetkým v bohatom sprievodnom programe, pripravovanom v spolupráci s odbornými garantmi veľtrhu, medzi ktorými nechýbala ani SvF STU Bratislava.

5. 4. 2006 od 9.00 – 18.00 hodine sa konala firemná prezentácia: KRYTINA STRIECH. STRECHA – TEPELNÝ IZOLANT, ktorej organizátorom bola SvF STU i CEH STRECHÁROV a na fakulte sa súčastne konal 6. deň SvF STU, kde prebiehalo FAKULTNÉ KOLO ŠVK a odborný seminár STAVBY ROKA – ceny SvF STU za rekonštrukcie. Ukončilo sa to divadelným predstavením O MYŠIACH A ĽUĎOCH  v DPOH.

 

Postupný prílev zahraničných investícií, potreby budovania infraštruktúry, nevyhnutný rozvoj bytovej výstavby, obnovy panelových domov, inovácia priemyselných objektov, ale i rozvoj cestovného ruchu dávajú reálny predpoklad pre ďalší rozvoj stavebníctva v roku 2006 s výhľadom do roku 2010.

Záverom chcem vysloviť presvedčenie, že stále komplexnejší výstavný areál a kvalitnejšie služby sú zárukou, že CONECO zostane naďalej najvýznamnejším vystavovateľským podujatím na Slovensku.