Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Cyklistika naberá na atraktivite. Svedčí otom najmä záujem študentov o Cykloturistický trip. Na prelome apríla amája sa konal už druhý ročník tohto cyklistického podujatia, ktoré si kladie za cieľ nielen zoceľovať študentov po fyzickej stránke, ale najmä zvyšovať povedomie o Stavebnej fakulte STU vočiach verejnosti. Našim cieľom je zdolať samotnú cestu. Počas nášho 330 km dlhého putovania  sme spoznávali nové miesta i mestá, stretli sme zaujímavých ľudí, navštívili sme významné stavby – či už historické objekty alebo cenami ovenčené novostavby. V rámci propagácie SvF STU sme sa zameriavali najmä na mladšiu generáciu. Navštívili sme gymnáziái strednúpriemyselnú školu, kde sme touto formou oslovovali žiakov – nádejných uchádzačov o vysokoškolské štúdium.

Trasa cykloturistického tripu spodtitulom Vol.2 viedla naprieč Záhorím, pričom sme navštívili aj Českú republiku (Hodonín) a Rakúsko (Schlosshof). Naše päť dňové putovanie začalo v centre Bratislavy a viedlo cez Trnavu, Brezovú pod Bradlom, Skalicu, Gajary a následne naspäť do hlavného mesta.

 

V slobodnom kráľovskom meste Trnava sme navštívili hneď dve stredné školy. Prvou bola Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča. Srdečne nás privítal riaditeľ školy Ing. Ján Godály, ktorý bol celej akcii veľmi naklonený. Značná časť študentov tejto školy pokračuje v štúdiu práve na našej fakulte. Pri prezentácii  sme sa zamerali najmä na jednotlivé študijné odbory a možnosti uplatnenia absolventov v praxi. Diskusia sa točila najmä okolo vysokoškolského života a možností ubytovania na internátoch.

 

 

Našou ďalšou zastávkou v Trnave bola najstaršia stredná škola na našom území – Gymnázium Jána Hollého. V prezentácii sme sa zamerali na celkové štúdium techniky a možnosti profesionálneho špecializovania sa v jednotlivých odboroch. Žiakom  sme zdôraznili možnosti štúdia v zahraničí cez programy Erasmus a následné uplatnenie sa v praxi na Slovensku. Diskusia bola nesmierne živá.

 

 

Cesta nás zaviedla aj na Myjavu. Náš časový harmonogram nám narušila nečakane kopcovitá krajina a silný protivietor. Zdržanie nám však žiaci z gymnázia v Myjave s radosťou tolerovali. O čo kratšia bola prezentácia, o to dlhšia bola diskusia. Žiakov zaujali najmä osobné príbehy nás – cyklistov, o tom ako sme sa dostali na Stavebnú fakultu a čo nám štúdium dalo a tiež i vzalo. Školou nás previedla výchovná poradkyňa Mgr. Jana Podzámska. Ohromila nás horolezecká stena v telocvični a pozadu nezaostalo gymnázium GYMY ani čo sa týka technického vybavenia školy.

 

 

Návšteva stredných škôl nás obohatila a pevne verím, že sme vložili aj zopár „chrobákov“ do hláv žiakom druhých a tretích tried.Štúdium na SvF STU vo všeobecnosti nepatrí k najľahším, ale vynaložené úsilie nakoniec každému prinesie svoje ovocie. Z osemnásť členného pelotónu odprezentovalina stredných školách možnosti štúdia na SvF STU doktorandi: Ing. arch. Martin Hépal, Ing. Peter Ivan, Ing. Veronika Bretzová; študenti – Bc. Lucia Beláňová, Bc. Stanislava Balážová, Bc. Zuzana Bozsiková, Matúš Kmeť. V Trnave sa k nám pridal odborný asistent – Ing. Peter Hanuliak, PhD., ktorému patrí osobitné poďakovanie.