Prejsť na obsah
Dianie na SvF

O tom ako sme to nedotiahli až do Kremnice.

V piatok ráno nás čakala návšteva dvoch stredných škôl súčasne. Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského a Stredná odborná škola T. Vansovej 32. Stretnutie so žiakmi na gymnáziu pod kuratelou výchovnej poradkyne Marcely Farárikovej  prebehlo v komornej atmosfére kabinetu. Na rozdiel od strednej odbornej školy, kde bola plná prednášková miestnosť. Asi najviac na nás zapôsobila návšteva Bane Cigeľ a tunajšieho Hornonitrianského banského skanzenu. Do bane sme sfárali spolu s riaditeľom skanzenu Vladimírom Považanom. Celá prehliadka je koncipovaná čo najautentickejšie. Dostali sme známky a prešli sme cez šatne rovnako ako každý baník, ktorý tadiaľto prichádza do práce. Banský vláčik nás dva kilometre dlhou trasou odviezol do hĺbky asi 80 metrom pod povrch. Pešia časť prehliadky sa realizuje v už nepoužívaných častiach bane pričom tento okruh meria vyše pol kilometra. Veru že ťažké povolanie majú baníci. Táto bez mála trojhodinová prehliadka bola veľmi poučná a emotívna. Nám už bolo jasné, že to v piatok do Kremnice už nezvládneme. Streda nám nás stála veľa síl a tak sme sa rozhodli že zvyšok dňa strávime v Prievidzi. Navštívili sme obec Koš. Tu sa nachádza časť kostola – polygonálne presbytérium z konca 14. storočia ako memento toho, čo ostalo z pôvodného kostola. Kostol sv. Andreja stál pôvodne na takmer dva kilometre vzdialenom mieste. Žiaľ sa pod ním nachádzali ložiská uhlia. Trip sa už chýlil ku koncu a my sme opäť boli navštíviť Aeroklub Prievidza kde sme slávnostne podpísali našu putovnú vlajku a postupne sme so rozpŕchli do svojich domovov. Naša vlajka sa však dočkala svojho cieľa. Dvaja odvážlivci, ktorí sú zároveň aj veľkí nadšenci geocachingu, to v mene nás všetkých dotiahli až do Kremnice a počas celého tripu nazbierali vyše 50 „kešiek“. Ba čo viac, v sobotu potiahli do Banskej Bystrica a cez Hronseka až do Zvolena, čím zachránili našu česť.

Bolo to skvelých 5 dní. Spoznali sme zaujímavých ľudí a veľa sme toho zažili. Počasie nás skúšalo, ale my sme odolali a môžem povedať, že to stálo za to.

”CT3” ”CT3” ”CT3” ”CT3”

”CT3” ”CT3” ”CT3” ”CT3”

”CT3” ”CT3” ”CT3” ”CT3”

”CT3” ”CT3” ”CT3” ”CT3”

Cykloturistický trip Vol.3 sa realizoval za spolupráce katedier KKPS a KTV s finančnou podporou vedenia SvF STU.

Cykloturistického tripu Vol.3 sa zúčastnili:

Ing. arch. Matrin Hépal, Mgr. Marián Decký, Ing. Peter Ivan, Ing. Ján Hollý, Dávid Baláž, Dávid Granec, Filip Hlista, Juraj Lormusz, Bc. Ľubomír Ondrejka, Bc. Lucia Beláňov, Bc. Maroš Kamenský, Martin Antoni, Matej Hráček, Matúš Kmeť, Michal Medviď, Milan Andrejko, Miriam Besenyeiová, Ondrej Soják, Bc. Patrik Chmelíček, Patrik Kúdela, Patrik Václavík, Peter Kováčik, Soňa Minarechová, Tomáš Strenk, Vincent Čahoj.