Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Našim študentom nie je ľahostajný osud iných, aj preto sa už niekoľko rokov zapájajú do celoslovenského dobrovoľného darcovstva krvi. Stavbárska kvapka krvi sa konala 30. októbra 2019 v priestoroch Stavebnej fakulty STU v Bratislave.

Odbery krvi na našej fakulte vykonali zdravotníci z Národnej tranfúznej služby SR, pracoviska Ružinov. Študentom, po vypísaní dotazníka, odobrali vzorku krvi, ktorej krvný obraz objektívne zhodnotil momentálny zdravotný stav darcu. Po základnom vyšetrení lekárom nasledoval samotný odber. Tohto roku Združenie študentov SvF STU zaevidovalo až 59 dobrovoľných darcov krvi z radov študentov, ktorým bola vzorka odobratá. Nakoľko krv z kapacitných dôvodov odobrali len 24 študentom, ďalších 25 študentov sa presunulo individuálne mestskou hromadnou dopravou do priestorov Národnej transfúznej stanice v Univerzitnej nemocnici – Ružinov, kde im krv odobrali.

Toto podujatie s filantropickým rozmerom, ktoré sa stalo už peknou tradíciou na našej alma mater, zorganizovalo Združenie študentov Stavebnej fakulty STU v Bratislave v spolupráci s Národnou transfúznou stanicou SR.

Všetkým zúčastneným patrí veľká vďaka. Prajeme im pevné zdravie, aby ich motivácia k dobrovoľnému darcovstvu stále inšpirovala.

Text: Tomáš Šaliga, Združenie študentov SvF STU v Bratislave, foto: Mgr. Valéria Kocianová