Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Odborná exkurzia s názvom „DasLandSalzburg 2018“ sa uskutočnila v dňoch 28.5.2018 až 30.5.2018. Počas troch dní sa do pamäti účastníkov exkurzie dostalo množstvo zaujímavých referenčných stavieb, lokalít a poznatkov. Odbornú exkurziu organizovali Katedra konštrukcií pozemných stavieb a Katedra architektúry SvF STU v spolupráci s cestovnou kanceláriou ARS TOUR. K podpore tejto nesporne zaujímavej udalosti výrazne prispela podpora Slovenskej komory stavebných inžinierov, za čo by sme sa tejto profesijnej inštitúcii touto cestou radi poďakovali. K účastníkom patrili študenti Stavebnej fakulty STU, pedagógovia a zamestnanci Stavebnej fakulty STU, architekti a inžinieri z praxe, umelci, akademickí hostia z Ukrajiny a odborná verejnosť. Exkurzia bola organizovaná na základe pozitívnych ohlasov na predchádzajúcu exkurziu „SmartCityWien“ z roku 2017. Odborným garantom, iniciátorom, organizátorom a dušou celého podujatia bol gst.Univ. Prof. Arch. Dipl. Ing. Stanislav Dukát, hosťujúci profesor Stavebnej fakulty STU, neúnavný propagátor kvality v architektúre, stavebníctve a energetickej stratégii. Pútavé sprievodné slovo a svoje odborné organizačné skúsenosti nám poskytla Mgr. Mária Horváthová.

 

Náš spoločný odchod spred výškovej budovy SvF STU, v pondelok ráno, sprevádzalo slnečné počasie. Prvé zastavenie bolo na brehu vizuálne strhujúcich a príkladne čistých jazier v blízkosti Salzburgu. V obci Fuschlsee nás už očakávali sprievodcovia vnútorným areálom sídla globálne úspešnej firmy Red Bull GmbH. V úvode svojho výkladu nám najprv objasnili stratégiu a spôsob uvažovania pri komplikovane prepracovanej, precíznej výstavbe výstavnej siene sídla svojej firmy, následne sme si pozreli jej impozantný interiér. Každému z nás v horúčave dobre padol vychladený energetický nápoj, ako pozornosť firmy. Potrebné je dodať, že do spomínaného areálu je zakázaný vstup.

”bodka ”Bodka ”Bodka ”Bodka

”Bodka ”Bodka ”Bodka ”Bodka

”Bodka ”Bodka ”Bodka ”Bodka

”Bodka ”Bodka ”Bodka

Po krátkom presune autobusom nasledovala zastávka pri budove, ktorá patrí medzi prvé s energetickou spotrebou blízko k nule. Spomínaná budova arch. Stanislausa Dukáta sa nachádza v obci Koppl.

”Bodka ”bodka

Bezprostredne nasledoval objekt, známy ako Hangar 7, dielo ktoré svojím architektonickým, konštrukčným a technickým riešením presahuje takmer všetko, čo je v súčasnosti vo výstavbe možné. Exkurzii venoval svoj vzácny čas architekt Volkmar Burgstaller, ktorý šarmantným spôsobom popísal nepredstaviteľné komplikácie sprevádzajúce výstavbu pavilónu. Ten svojím významom medzičasom presiahol lokálny rozmer a priniesol slávu, pozornosť a ocenenia nielen svojim stvoriteľom, ale aj celému mestu. Z obidvoch stavieb bol jasne čitateľný osobný vklad vedúcej osobnosti firmy Red Bull – miliardára Dietricha Mateschitza.

 

”Bodka ”Bodka ”Bodka

”Bodka ”Bodka ”Bodka ”Bodka

Zastavenie v detskom oddelení nemocnice Landeskrankenhaus Salzburg, bolo emocionálnym vyvrcholením prvého dňa. Autor budovy arch. Stanislaus Dukát vysvetľoval špecifiká navrhovania budovy pre najviac skúšaných detských pacientov a obrovskú zodpovednosť, ktorú táto realizácia pre obe strany priniesla. Architektonická a technická závažnosť v tomto prípade presahovala štandardný profesionálny rámec a stala sa vecou osobnej zaangažovanosti a zodpovednosti v každom, aj tom najmenšom detaile. Osobitý vzťah arch. Dukáta k tejto realizácii, myslím, pochopil v danej chvíli každý z účastníkov.

”bodka ”Bodka ”Bodka ”Bodka

”Bodka ”Bodka ”Bodka ”Bodka

”Bodka ”Bodka ”Bodka ”Bodka

Večera prvého dňa sa niesla v uvoľnenom duchu, v jednej z miestnych pivární, ktorá je zároveň funkčným kláštorom, s názvom Augustinerbräu - Kloster Mülln. Táto zaujímavá prevádzka poskytuje pohostenie od roku 1621. Prvotnou inšpiráciou a motívom nie je komerčný efekt, ale uskutočňovanie dobra v súlade s filozofiou mníšskeho rádu.  Nocľah bol v modernom dizajnovom hoteli Motel One Salzburg-Süd.

 

Druhý deň sa exkurzia popri jazere Chiemsee presunula do metropoly Bavorska, Mníchova. Účastníkov pozitívne prekvapil areál Olympijských hier v Mníchove, Olympiapark od architektonického štúdia Behnisch & Partner so svojimi pôsobivými membránovými konštrukciami. Tie zostávajú zdrojom fascinácie nad súhrou komplikovanej minulosti, architektúry a technického majstrovstva aj po desaťročiach, ktoré od roku 1972 uplynuli.

”Bodka ”Bodka ”Bodka ”Bodka

”bodka ”Bodka ”Bodka ”Bodka

Súčasný zázrak architektúry, budova BMW Welt ukázala účastníkom súčasný prístup k „event“ architektúre. Famózna stavba BMW Welt od rakúskych architektov COOP Himmelb(l)au spôsobila otáčanie hlavou nejedného účastníka exkurzie. Detaily, ani celková kompozícia areálu, prekračujúca rámec racionálneho chápania architektúry a stavebníctva, nenechala nikoho chladným.

”Bodka ”Bodka ”Bodka ”Bodka

”Bodka

Centrum Mníchova poskytlo kultúrne vyžitie vo svojich početných galériách ako napríklad Pinakothek der Moderne (arch. S. Braunfels, 2002, výstava Paul Klee), Lenbachhaus (arch. N. Foster, 2013, expozície skupiny Blaue Reiter) či Kunsthalle a Fünf Höfe, (arch. J. Herzog, P. de Meuron, 2001-2003, výstava Ty si Faust, Goetheho dráma). Centrum Mníchova, plné zástupov turistov z celého sveta, ponúklo naopak kulinárske a historické zastavenia. Druhý deň bol ukončený spoločným posedením a následným prepotrebným spánkom v hoteli Holiday Inn München-Unterhaching ****.

Tretí deň sme sa opäť nachádzali v Salzburgu. Architekt Dukát nám priblížil efektivitu fungovania komplexu EUROPARK Salzburg, na ktorom sa podieľal aj architekt Massimiliano Fuksas. Zaujímavým zastavením bol aj obytný komplex na území bývalých kasární. Historické centrum Salzburgu, okrem zástupu turistov z celého sveta a množstva cyklistov, poskytlo pohľad na Mirabellgarten, Linzer Gasse Platzl či Getreidegasse s množstvom idylických zákutí. Rozlúčka s panorámou jazera Mondsee bola spoločenskou bodkou za vydarenou exkurziou.

 

Salzbursko ako aj Bavorsko so svojou organizovanosťou, prepracovanosťou a stavebnou kultúrou zanechalo v účastníkoch dojmy, z ktorých ako pevne veríme, vyrastú pozitívne inšpirácie pre naše budovy, mestá a regióny. Kolektívne poďakovanie patrí architektovi Stanislausovi Dukátovi, ktorého mimoriadna osobná angažovanosť a odborná erudovanosť stanovila vysoký štandard odborných exkurzií na Stavebnej fakulte STU v Bratislave.

 

Jozef Kuráň, Katedra architektúry SvF STU

Valéria Kocianová, Dekanát SvF STU

 

Foto:

Valéria Kocianová, Jozef Kuráň