Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva a Dňa boja za slobodu a demokraciu sa 18. novembra 2015 o 13.00 hod. stretlo vedenie Stavebnej fakulty (SvF) STU v Bratislave s jej najlepšími študentmi.

Slávnostné stretnutie bolo vhodnou príležitosťou na ocenenie študentov s najlepšími študijnými výsledkami bakalárskeho, inžinierskeho a doktorandského stupňa štúdia, najaktívnejších študentov v práci v prospech fakulty a najúspešnejšieho športovca fakulty. Dekan prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD. odovzdal študentom pozdravné listy a ocenil ich mimoriadnymi štipendiami a vďaka sponzorom, vydavateľstvám JAGA a EUROSTAV, aj sponzorskými darmi v podobe odborných časopisov, či celoročného predplatného na odborný časopis. Ako každý rok vďaka sponzorovi IMOS – Systemair, s.r.o. bola udelená aj osobitná Cena Ing. Júlie Mäsiarovej na počesť tragicky zosnulej študentky. Pozdravný list a mimoriadne prospechové štipendium najlepšej študentke študijného programu Technické zariadenia budov Bc. Lucii Kocandovej odovzdal vedúci katedry prof. Ing. Dušan Petráš, PhD.

Dekan fakulty oceneným študentom zablahoželal a poďakoval im za vzornú reprezentáciu fakulty či už v podobe vynikajúcich študijných výsledkov alebo aktivít vynaložených na podporu a šírenie dobrého mena našej fakulty. Zároveň vyslovil prianie, aby komunita tých najlepších a najaktívnejších dokázala svojím príkladom, primäť ostatných študentov k čo najhodnotnejšiemu tráveniu života na fakulte.

V záverečnej diskusii odzneli  najnovšie informácie a pripomienky ku  komplexnej akreditácii študijných programov, zdôraznili sa možnosti štúdia v zahraničí (ERASMUS),  predostrela sa azda najhorúcejšia téma – propagácia štúdia, pričom pozoruhodné boli niektoré postrehy študentov ešte zo stredných škôl.

 

NAJLEPŠÍ ŠTUDENTI 2014/15

Titul, meno, priezvisko ŠP
Peter Kyseľ 2.B-GAK
Radovan Gábriš 2.B-IKDS
Katarína Kukučková 2.B-STOP
Tatiana Obrtáčová 2.B-MPM
Anna Hilková 2.B-PSA
Zuzana Vrzgulová 2.B-TMS
Jakub Mydla 2.B-VSVH
Eliška Kučová 3.B-CEA
Radoslav Choleva 3.B-GAK
AdamPetrík 3.B-IKDS
Matej Masár 3.B-STOP
Erika Szelleová 3.B-MPM
Eva Mišovýchová 3.B-PSA
Pavol Stetulič 3.B-TMS
Katarína Živčicová 3.B-VSVH
Ľudmila Kormošová 4.B-PSA
Bc. Alena Šefčíková  2.I-TZB
Bc. Róbert Fišárek 2.I-NKS
Bc. Viktória Kaánová 2.I-PSA
Bc. Ján Laššák 2.I-AKP
Bc. Radoslava Kellnerová 2.I-GAK
Bc. Peter Tekáč 2.I-IKD
Bc. Alžbeta Benedikovičová 2.I-KKP
Bc.  Veronika Šulovská 2.I-MPM
Bc. Marián Rigo 2.I-TPB
Bc. Michaela Poliaková 2.I-TS
Bc. Eva Uhliarová 2.I-VSH
Ing. Jaroslav Hrudka 4.D-VOI4
Ing. Ján Brodniansky, Jr. 4.D-TKeIS4
Ing. Peter Hartman 4.D-TKPS4
Ing. Peter IVAN  4.D-KRAJ4
Ing. Miroslava Jarabicová 4.D-KRAJ4
Ing. Simona Michaličková 4.D-TTPB4
Ing. Martin Šimko 4.D-TTPB4
Ing. Ivana Olekšáková 4.D-APLME4
Ing. Lukáš KARELL 4.D-GAK4
Ing. Katarína Matulová 4.D-TS4
Petra Danišová, práca v prospech fakulty 4.B-PSA
Michal Karpel, práca v prospech fakulty 4.B-PSA
Bc. Andrej Slováčik, mimoriadne  športové výkony 2.I-TS
Bc. Lucia Kocandová, Cena Ing. Júlie Mäsiarovej 2.I-TZB