Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva a Dňa boja za slobodu a demokraciu sa 16. novembra 2016 o 8.30 hod. stretlo vedenie Stavebnej fakulty (SvF) STU v Bratislave s jej najlepšími študentmi.

Slávnostné stretnutie bolo vhodnou príležitosťou na ocenenie študentov s najlepšími študijnými výsledkami bakalárskeho, inžinierskeho a doktorandského stupňa štúdia, najaktívnejších študentov v práci v prospech fakulty a najúspešnejšieho športovca fakulty. Dekan prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD. odovzdal študentom pozdravné lity a ocenil ich mimoriadnymi štipendiami a vďaka sponzorom, vydavateľstvám JAGA a EUROSTAV, aj sponzorskými darmi v podobe odborných časopisov, či celoročného predplatného na odborný časopis. Ako každý rok vďaka sponzorovi IMOS – Systemair, s.r.o. bola udelená aj osobitná Cena Ing. Júlie Mäsiarovej na počesť tragicky zosnulej študentky. Pozdravný list a mimoriadne prospechové štipendium najlepšej študentke študijného programu Technické zariadenia budov Bc. Monike Babíkovej odovzdal vedúci katedry prof. Ing. Dušan Petráš, PhD.

Dekan fakulty oceneným študentom zablahoželal a poďakoval im za vzornú reprezentáciu fakulty či už v podobe vynikajúcich študijných výsledkov alebo aktivít vynaložených na podporu a šírenie dobrého mena našej fakulty. Zároveň vyslovil prianie, aby komunita tých najlepších a najaktívnejších dokázala svojím príkladom, primäť ostatných študentov k čo najhodnotnejšiemu tráveniu života na fakulte.

V záverečnej diskusii odzneli  najnovšie informácie o titule “Euroinžinier“, zdôraznili sa výhody študijných pobytov v zahraničí (ERASMUS) a  neobišla sa ani najaktuálnejšia téma – propagácia štúdia na našej fakulte medzi stredoškolákmi.

”bodka ”Bodka ”Bodka ”Bodka

”Bodka ”Bodka ”Bodka ”Bodka

”Bodka ”Bodka ”Bodka ”Bodka

”Bodka ”Bodka ”Bodka ”Bodka