Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva Dňa boja za slobodu a demokraciu sa 19. novembra 2019 vedenie Stavebnej fakulty STU stretlo s jej najlepšími študentmi. Už tradičným dôvodom podujatia bolo ocenenie elitných študentov bakalárskeho, inžinierskeho, doktorandského stupňa štúdia, výnimočného športovca ako aj najaktívnejších členov Združenia študentov Stavebnej fakulty. Dekan prof. Stanislav Unčík odovzdal študentom pozdravné listy, ocenil ich mimoriadnymi štipendiami a vďaka sponzorom, vydavateľstvám JAGAEUROSTAV, aj sponzorskými darmi formou aktuálnych výtlačkov odborných časopisov a taktiež ročného predplatného dvoch odborných časopisov. Ako každý rok vďaka sponzorovi IMOS – Systemair, s. r. o. bola udelená aj mimoriadna cena na počesť tragicky zosnulej študentky Ing. Júlie Mäsiarovej. Toto jednorazové prospechové štipendium pre najlepšieho študenta študijného programu Technické zariadenia budov odovzdala zástupkyňa vedúceho Katedry technických zariadení budov doc. Jana Peráčková študentovi Bc. Dominikovi Gendiarovi.

Dekan oceneným študentom zablahoželal a poďakoval im za vzornú reprezentáciu fakulty či už v podobe vynikajúcich študijných výsledkov, propagačných aktivít v Združení študentov Stavebnej fakulty alebo ojedinelých športových úspechov. Zároveň vyslovil prianie, aby komunita tých najlepších a najaktívnejších študentov svojím osobným príkladom inšpirovala čo najviac ďalších.  V diskusii rezonovali najmä témy najbližšej vízie rozvoja fakulty, jej doslova „šitie na mieru študentov“ a spoločné úsilie študentov a pedagógov o „trvale udržateľný dialóg“.

Najlepší študenti fakulty za ak. rok 2018/19

Meno a priezvisko

Študijný program/katedra

Dominika Daxnerová

2.B-GAK

Tadeáš Červík

3.B-GAK

Adam Medovarský

2.B-IKDS

Kristína Doubková

3.B-IKDS

Raghad Awad

2.B-CE

Aneta Šedivá

2.B-KKP

Miriam Čečetková

3.B-KKP

Michaela Rohová

2.B-MPM

Katarína Jurkasová

2.B-PSA

Tomáš Hakszer

3.B-PSA

Natália Laurincová

4.B-PSA

Alžbeta Obstová

2.B-TMS

Róbert Lalák

3.B-TMS

Alexandra Vidová

2.B-VSVH

Lukáš Bachár

3.B-VSVH

Bc. Anna Hilková

2.I-TZB

Bc. Daniel Čereš

2.I-NKS

Bc. Erika Zaťková

2.I-PSA

Bc. Miroslava Sýkorová

2.I-AKP

Bc. Gabriela Bariczová

2.I-GAK

Bc. Miriam Zaťovičová

2.I-KKP

Bc. Alexandra Aneta Ožvat

2.I-MPM

Bc. Samuel Knižka

2. I-TS

Bc. Peter Leško

2. I-VSH

Ing. Barbora Belániová

TS/KTES

Ing. Aleksandar Vidaković

TKIS/KBKM

Ing. Imrich Sánka

TTPB/KTZB

Ing. Veronika Soldánová

Krajinárstvo/KVHK

Ing. Matúš Turis

AMECH/KSME

Mgr. Dominika Ballová

AMAT/KMDG

Ing. Jozef Bočkaj

TKPS/KKPS

Ing. Richard Czikhardt

GaK/KGZA

Ing. Réka Csicsaiová

VI/KZEI

Nancy Soboličová

ŠPORT

Bc. Milan Švolík

ZŠ SvF

Tomáš Šaliga

ZŠ SvF

Peter Kubica

ZŠ SvF

Matej Hucko

ZŠ SvF

Bc. Dominik Gendiar

Cena Ing. Júlie Mäsiarovej/TZB

 Text: Jozef Urbánek, foto: Andrej Bisták