Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva a Dňa boja za slobodu a demokraciu sa 18. novembra 2020 vedenie Stavebnej fakulty STU stretlo s jej najlepšími študentmi. V dôsledku pandémie koronavírusu sa stretnutie konalo v elektronickej forme prostredníctvom platformy Google Meet. Už tradičným dôvodom podujatia bolo ocenenie elitných študentov bakalárskeho, inžinierskeho a doktorandského stupňa štúdia, ako aj najaktívnejších členov Združenia študentov Stavebnej fakulty (ZŠ SvF). Vzhľadom na zrušenie väčšiny významných športových podujatí  v dôsledku pandémie sa v tomto roku neudelilo ocenenie pre najlepšieho športovca fakulty. Dekan prof. Stanislav Unčík odovzdal študentom elektronické pozdravné listy, ocenil ich mimoriadnymi štipendiami a vďaka sponzorom, vydavateľstvám EUROSTAV a JAGA, aj sponzorskými darmi vo forme darčekových poukážok na nákup odborných časopisov. Ako každý rok vďaka sponzorovi Systemair Production a.s. bola udelená aj mimoriadna cena na počesť tragicky zosnulej študentky Ing. Júlie Mäsiarovej. Toto jednorazové prospechové štipendium pre najlepšieho študenta inžinierskeho študijného programu Technické zariadenia budov odovzdal vedúci Katedry technických zariadení budov prof. Dušan Petráš študentovi Bc. Dáriusovi Bálintovi.

Dekan oceneným študentom zablahoželal a poďakoval im za vzornú reprezentáciu fakulty, či už v podobe vynikajúcich študijných výsledkov, alebo propagačných a iných aktivít v prospech fakulty a STU prostredníctvom ZŠ SvF. Zároveň vyslovil prianie, aby komunita tých najlepších a najaktívnejších študentov svojím osobným príkladom inšpirovala čo najviac ďalších. V diskusii rezonovala mimoriadne aktuálna téma dištančnej online výučby a spôsobu organizácie prichádzajúceho skúškového obdobia, ale tiež schválený návrh na odvolanie rektora našej univerzity. Medzi ďalšie horúce témy takmer hodinu trvajúcej diskusie patrila i prebiehajúca modernizácia bloku B.

Najlepší študenti fakulty za akademický rok 2019/2020:

Meno a priezvisko Študijný program/katedra
Jakub Šperka 2.B-GAK
Dominika Daxnerová 3.B-GAK
Jakub Polakovič 2.B-IKDS
Adam Medovarský 3.B-IKDS
Barbora Bánská 2.B-CE
Raghad Awad 3.B-CE
Marek Hallon 2.B-KKP
Eseniia Cheresova 3.B-KKP
Ivana Piačková 2. B-MPM
Michaela Rohová 3.B-MPM
Matúš Štrajcher 2.B-PSA
Erik Jurečko 3.B-PSA
Frederika Kocúrová 4. B-PSA
Jakub Kozmon 2.B-TMS
Miroslav Makovický 3.B-TMS
Adela Rutzká 2.B-VSVH
Alexandra Vidová 3.B-VSVH
Bc. Denis Kučerák 2.I-TZB
Bc. Ján Pecka 2.I-NKS
Bc. Zuzana Šišková 2.I-PSA
Bc. Dominik Suhrada 2.I-AKP
Bc. Barbora Bujňáková 2.I-GAK
Bc. Michaela Nemcová 2.I-KKP
Bc. Katarína Lacková 2.I-MPM
Bc. Ľubomír Hagara 2. I-TS
Bc. Peter Ďuroška 2. I-VSH
Bahman Zarazvand 2. I-CE
Ing. Patrik Šťastný D-TS/KTES
Ing. Dominika Macková D-TTPB/KTZB
Ing. Gréta Doláková, MSc. D-KRAJ/KVHK
Ing. Jakub Rubint D-APLME/KSME
Ing. Adam Šeliga D-APLMA/KMDG
Ing. Jozef Bočkaj D-TKPS/KKPS
Ing. Richard Czikhardt D-GAK/KGZA
Ing. Marija Mihaela Labat D-VHI/KVHK
Ing. Simona Šarvaicová D-TKeIS/KBKM
Bc. Dárius Bálint Cena Ing. Júlie Mäsiarovej/2.I-TZB
Bc. Matej Hucko ZŠ SvF
Bc. Diana Bieliková ZŠ SvF
Bc. Tomáš Šaliga ZŠ SvF

Text: Ing. Andrej Bisták, PhD., referát pre vzťahy s verejnosťou SvF STU

Dekan ocenil najlepších študentov fakulty za akademický rok 2019/2020