Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva a Dňa boja za slobodu a demokraciu sa 18. novembra 2021 vedenie Stavebnej fakulty STU stretlo s jej najlepšími študentmi. V dôsledku pandémie koronavírusu sa stretnutie konalo už druhý rok v elektronickej forme prostredníctvom platformy Google Meet. Tradičným dôvodom podujatia bolo ocenenie elitných študentov bakalárskeho, inžinierskeho a doktorandského stupňa štúdia, ako aj najaktívnejších členov Združenia študentov Stavebnej fakulty (ZŠ SvF). Vzhľadom na zrušenie väčšiny významných športových podujatí  v dôsledku pandémie sa ani v tomto roku neudeľovalo ocenenie pre najlepšieho športovca našej fakulty.

Dekan, prof. Stanislav Unčík, odovzdal študentom elektronické pozdravné listy, ocenil ich mimoriadnymi štipendiami a vďaka sponzorom, vydavateľstvám EUROSTAV a JAGA, aj sponzorskými darmi vo forme predplatného odborných časopisov ASB a EUROSTAV. Súčasne im zablahoželal, poďakoval za vzornú reprezentáciu fakulty, či už v podobe vynikajúcich študijných výsledkov, alebo propagačných a iných aktivít v prospech študentov, fakulty a STU prostredníctvom ZŠ SvF, a priblížil odkaz sviatku 17. novembra. Vyslovil prianie, aby komunita tých najlepších a najaktívnejších študentov svojím osobným príkladom inšpirovala čo najviac ďalších.

Podobne, ako v minulom roku, aj tentokrát v diskusii rezonovala predovšetkým téma dištančnej online výučby, organizácie prichádzajúceho skúškového obdobia a otázka ubytovania v študentských domovoch v čase prichádzajúceho lockdownu krajiny. Ďalšie otázky smerovali k technickým a organizačným detailom obnovy bloku B našej budovy, kde študenti prakticky využili svoje vlastné, štúdiom nadobudnuté vedomosti, a k problematike možnosti dodatočného absolvovania hodín praktických predmetov, ktoré nebolo možné uskutočniť prezenčne najmä v minulom akademickom roku.

Najlepší študenti fakulty za akademický rok 2020/2021:

Meno

ŠP/katedra

Kristína Drdáková

2.B-GAK

Jakub Šperka

3.B-GAK

Rebecca Vajašová

2.B-IKDS

Barbora Hypiusová

3.B-IKDS

Isak Ohrstrom

2.B-CExA

Barbora Bánská

3.B-CE

Miriam Juríčková

2.B-KKP

Dávid Kutnár

3.B-KKP

Katarina Káčer

2.B-MPM

Ivana Piačková

3.B-MPM

Karin Šperková

2.B-PSA

Petra Podskočová

3.B-PSA

Enikő Németh

4.B-PSA

Ondrej Vlčko

2.B-TMS

Lukáš Michalák

3.B-TMS

Ema Pavlíková

2.B-VSVH

Adela Rutzká

3.B-VSVH

Bc. Andrea Mihályová

2.I-TZB

Bc. Kristína Doubková

2.I-NKS

Bc. Eva Kováčová

2.I-PSA

Bc. Tomáš Tomša

2.I-AKP

Bc. Tadeáš Červík

2.I-GAK

Bc. Miriam Cániková

2.I-KKP

Bc. Róbert Lalák

2.I-TS

Bc. Filip Brindza

2.I-VSH

Valerii Kudriashov

2.I-CE

Ing. Andrea Ábrahámová

D-AMAT/KMDG

Ing. Peter Kyseľ

D-GAK/KGDE

Ing. Gréta Doláková, MSc.

D-KR/KVHK

Ing. Dominika Húdoková

D-TS/KMIF

Ing. Adam Petrík

D-TKIS/KKDK

Ing. Veronika Klincová

D-TKPS/KKPS

Ing. Dominika Macková

D-TTPB/KTZB

Ing. Jakub Mydla

D-VI/KHTE

Bc. Diana Bieliková

ZŠ SvF

Hana Vesteg

ZŠ SvF

Adam Tarana

ZŠ SvF

Zuzana Harčarufková

ZŠ SvF

Text, foto: Ing. Andrej Bisták, PhD., oddelenie vzťahov s verejnosťou SvF STU