Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva a Dňa boja za slobodu a demokraciu sa 18. novembra 2013 stretlo vedenie Stavebnej fakulty s jej najlepšími študentmi.

Dôvodom stretnutia bolo ocenenie elitných študentov bakalárskeho, inžinierskeho a doktorandského stupňa štúdia. Dekan prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. ocenil študentov mimoriadnymi štipendiami a vďaka sponzorom, vydavateľstvám JAGA a EUROSTAV, aj sponzorskými darmi v podobe odbornej literatúry, výtlačkov odborných časopisov, či ročného predplatného odborného časopisu. Ako každý rok, vďaka sponzorovi IMOS – Systemair, s.r.o., bola udelená aj osobitná cena na počesť tragicky zosnulej študentky Ing. Júlie Mäsiarovej. Toto jednorazové prospechové štipendium najlepšej študentke študijného programu Technické zariadenia budov odovzdala doc. Ing. Otília Lulkovičová, PhD., vedúca Katedry technických zariadení budov. K oceneniu tých najlepších prispelo aj Združenie študentov SvF v podobe vstupeniek na blížiacu sa Beániu Stavbárov.

Dekan prítomným študentom zablahoželal a poďakoval im za vzornú reprezentáciu fakulty či už v podobe vynikajúcich študijných výsledkov alebo v aktivite vynaloženej na podporu školy. Zároveň vyslovil prianie, aby komunita tých najlepších a najaktívnejších dokázala svojím príkladom a vedením diskusií primäť ostatných študentov k čo najhodnotnejšiemu tráveniu života na fakulte a získavaniu informácií, ktoré by dokázali vo svojej profesii čo najviac využiť. Zdôraznil tiež potrebu neustáleho zlepšovania dialógu medzi študentmi a pedagógmi.

 

 

V následnej diskusii dostali prítomní študenti príležitosť položiť vedeniu fakulty dosiaľ nezodpovedané otázky, vysloviť postrehy, alebo predostrieť inšpiratívne nápady. Odzneli otázky a predstavy týkajúce sa akreditácie študijných programov a súbežnosti vybraných predmetov, ďalej otázky k publikačnej činnosti doktorandov, študenti sa pýtali aj na možnosti zlepšenia využitia praxe počas štúdia a priestor mali aj postrehy k možnostiam využitia učebno-výcvikového zariadenia v Kočovciach študentmi.

 

 

Ocenení študenti

Rišiaň Marek

Hudecová Jana

Ťapajnová Katarína

Vardžáková Monika

Gašpárková Martina

Červenka Tomáš

Csicsaiová Réka

Svitačová Galina

Šeliga Adam

Štecková Viera

Kormošová Ľudmila

Sádecký Dominik

Uhlířová Lenka

Poljaková Zuzana

Poliaková Michaela

Vicianová Magdaléna

Shenga Zinaw Dingetu

Mažáriová Ivana, Bc.

Dvoranová Veronika, Bc.

Sedlák Ivan, Bc.

Palkovičová Katarína, Bc.

Majtánová Katarína, Bc.

Vaňová Veronika, Bc.

Štefunková Veronika, Bc.

Majorošová Martina, Bc.

Húska Martin, Bc.

Pantáková Magdaléna, Bc.

Fillová Jana, Bc.

Pitoňáková Adela, Bc.

Sidarchuk Alena, Bc.

Csehová Monika

Michalec Martin, Bc.

Badura Vladimír, Bc.

Töröková Zuzana, Bc.

Cena Ing. Júlie Mäsiarovej

Grančičová Ivana, Ing.

Kotríková Katarína , Ing.

Bucha Blažej, Ing.

Medveď Juraj, Ing.

Špir Róbert, Ing.

Jurka  Pavol, Ing.

Krchňák Michal, Ing. 

Valent Peter, Ing.

Ďubek Marek , Ing., PhD.