Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Pri príležitosti Medzinárodného dňa študentov  a Dňa boja za slobodu a demokraciu sa konalo 15. novembra 2007 stretnutie študentov s vedením fakulty. Vďaka sponzorom, prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD., dekan Stavebnej fakulty STU v Bratislave finančne ocenil 40 najlepších študentov bakalárskeho a inžinierskeho stupňa štúdia SvF.

Cenu spoločnosti IMOS – Systemair, s.r.o. z Kalinkova (gen. riaditeľ Dipl. Ing. Peter Havlovič), ktorú táto firma už po siedmy raz udeľuje na počesť tragicky zosnulej najlepšej študentky Julky Mäsiarovej, odovzdala doc. Ing. Otília Lulkovičová, PhD., vedúca Katedry technických zariadení budov najlepšiemu študentovi Bc.Michalovi Krajčíkovi, poslucháčovi V. ročníka študijného programu Technika budov prostredia.