Prejsť na obsah
Dianie na SvF
Dekan Stavebnej fakulty STU v Bratislave oznamuje, že dňa 14. 12. 2007 o 10,00 hod. sa v zasadačke fakulty uskutoční inauguračná prednáška doc. Ing. Mikuláša Švedu, PhD., zamestnanca Katedry materiálového inžinierstva Stavebnej fakulty STU Bratislava na tému Vlastnosti tehliarskych výrobkov a možnosti ich ovplyvňovania.