Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave vypisuje výberové konanie na obsadenie :

1 funkčného miesta profesora pre študijný odbor Architektúra a urbanizmus

Požiadavky :

  • profesor v odbore architektúra
  • vedecko-pedagogická charakteristika
  • prax v príslušnom odbore
  • aktívna znalosť svetového jazyka

Požadované doklady :

  • kópia dokladu o menovaní za profesora

Termín nástupu : dohodou

 

2 miest vysokoškolských učiteľov - odborných asistentov, na Katedru architektúry SvF :

Požiadavky :

  • absolvent fakulty architektúry
  • ukončené doktorandské štúdium vo vednom odbore Architektúra
  • projekčná prax v odbore
  • aktívna znalosť anglického alebo nemeckého jazyka
  • Termín nástupu : 15.2.2008

Prihlášky do výberového konania spolu s osobným dotazníkom, štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní a potvrdení o odbornej praxi zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Personálny referát Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 813 68 Bratislava.