Prejsť na obsah
Dianie na SvF
Dekan Stavebnej fakulty STU v Bratislave oznamuje, že dňa 12. 10. 2007 o 9,00 hod. sa v zasadačke fakulty uskutoční inauguračná prednáška doc. RNDr. Karola Mikulu, DrSc., zames­tnanca Katedry matematiky a deskriptívnej geometrie Stavebnej fakulty STU Bratislava na tému Matematické modely a numerické metódy v inžinierskych aplikáciách.