Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave vypisuje výberové konanie na obsadenie

1 miesta vysokoškolského učiteľa, odborného asistenta na Katedru matematiky a deskriptívnej geometrie SvF:

Požiadavky:

  • absolvent vysokoškolského štúdia so zameraním na deskriptívnu geometriu
  • publikovanie učebných textov a učebníc z deskriptívnej geometrie
  • 10 ročná prax pri výuke deskriptívnej geometrie
  • hodnosť PhD. alebo jej ekvivalent externého štúdia 3.stupňa po absolvovaní všetkých predpísaných skúšok

Termín nástupu: 1.2.2008

 

1 miesta vysokoškolského učiteľa, odborného asistenta na Katedru humanitných vied SvF:

Požiadavky:

  • vysokoškolské vzdelanie – Filozofická fakulta, (hodnosť PhD.), špecializácia Politológia, Sociológia, Globalizácia
  • aktívna znalosť jedného svetového jazyka
  • vedecko-výskumná a publikačná činnosť

Termín nástupu: 16.1.2008

 

1 miesta vysokoškolského učiteľa nemeckého jazyka na Katedru jazykov SvF:

Požiadavky:

  • ukončené vysokoškolské vzdelanie,
  • Filozofická alebo Pedagogická fakulta.

Termín nástupu: 1.2.2008

Prihlášky do výberového konania spolu s osobným dotazníkom, štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní a potvrdení o odbornej praxi zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Personálny referát Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 813 68 Bratislava.