Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave vypisuje výberové konanie na obsadenie :

1 miesta vysokoškolského učiteľa, odborného asistenta, resp. asistenta na Katedru mapovania a pozemkových úprav SvF pre predmety Kataster nehnuteľností a Katastrálne mapovanie :

Požiadavky :

  • ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa odbor geodézia a kartografia
  • ovládanie špecializovaných softvérových produktov z oblasti katastra nehnuteľností  a katastrálneho mapovania
  • znalosť svetového jazyka
  • prednosť majú uchádzači s titulom PhD. alebo odovzdanou dizertačnou prácou.

Termín nástupu : 1.2.2008

Prihlášky do výberového konania spolu s osobným dotazníkom, štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní a potvrdení o odbornej praxi zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Personálny referát Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 813 68 Bratislava.