Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dňa 16.6.2018 sa Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave zapojila do unikátneho projektu Slnovrat na Dunaji, ktorý je iniciatívou v rámci nadačného programu Dunajský fond realizovaný Stredoeurópskou nadáciou. Doktorandky z katedry sa do projektu zapojili pomocou vzdelávacieho programu Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a. s. - Modrá škola.

Spoločne s Modrou školou, Svetovým fondom na ochranu prírody (WWF), Bratislavským regionálnym ochranárskym združením (BROZ), Slovenskou akadémiou vied a Katedrou zdravotného a environmentálneho inžinierstva bol vytvorený program pre deti a širokú verejnosť, ktorý sa zameriaval na tému „Čo do vody nepatrí“.  Katedra pripravila špeciálne na túto príležitosť interaktívne materiály na tému potreby vody a čistenia odpadových vôd. Cieľom akcie bolo oboznámiť verejnosť o množstve spotrebovanej vody v domácnostiach, bližšie poučiť našich občanov o vlastnostiach a zložení odpadovej vody, a informovať ich o tom, čo do kanalizácie nepatrí.

Ing. Réka Csicsaiová, Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva SvF STU