Prejsť na obsah
Dianie na SvF

14. júna 2006 o 10.00 hodine sa na SvF STU konal deň otvorených dverí, ktorého sa zúčastnilo 42 záujemcov, ktorý chceli získať informácie o štúdiu na tejto fakulte a to z 10 stredných škôl na Slovensku. Neboli to len študenti, ale aj ich rodičia a profesori.

 

 

Všetkých v zasadačke dekana privítal prodekan pre styk s verejnosťou prof. Ing. Jozef Oláh, PhD. a oboznámil ich s históriou i súčastnosťou SvF STU. Boli oboznámení s jednotlivými študijnými programami a podmienkami prijatia na štúdium. Neskôr im o predmete deskriptívna geometria porozprávala RNDr. Margita Vajsáblová, PhD. Mnohí boli nadšení hlavne našou krásnou knižnicou, telocvičňou i plavárňou. Pozreli si auly, výpočtové stredisko aj jedáleň. Perličkou bol výhľad zo strechy SvF na celú Bratislavu. V prípade záujmu mohli jednotlivci požiadať o informácie na katedrách fakulty, kde boli všetci veľmi ochotní a milí.

 

 

Všetkým sa deň otvorených dverí páčil a len budúcnosť ukáže, kto sa stane študentom našej fakulty.