Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Vo štvrtok 10. februára 2011 sa na Stavebnej fakulte (SvF) STU v Bratislave uskutočnil DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ. Zúčastnilo sa na ňom bezmála 600 študentov z rozličných stredných škôl na Slovensku. Za fakultu boli prítomní  prof. Alojz Kopáčik, dekan, doc. Peter Makýš, prodekan pre vzdelávanie, doc. Stanislav Unčík, bývalý prodekan pre pedagogickú činnosť, prof. Jozef Oláh, bývalý prodekan pre vzťahy s verejnosťou, doc. Angela Handlovičová, za Katedru matematiky a deskriptívnej geometrie (K-MDG), doc. Juraj Veselský, za Katedru fyziky (K-FYZ), Ing. Marián Dubík, fakultný systémový koordinátor Akademického informačného systému (AIS) a Bc. Gabriela Szántová, predsedníčka Združenia študentov SvF STU v Bratislave. Slová na uvítanie predniesol prof. Jozef Oláh, ktorý zároveň predstavil staronového dekana prof. Alojza Kopáčika. Ten vo svojom príhovore uviedol fakultu ako odborne vyspelú ustanovizeň dostatočne príťažlivú pre adeptov na rozmanité profesie v stavebníctve. Jeho slová umocnil propagačný film zameraný na uchádzačov o štúdium na fakulte. Z úst doc. Unčíka odzneli aktuálne informácie o prijímacom konaní pre akademický rok 2011/12. Vo vystúpeniach zástupcov  K-MDG a K-FYZ boli zosúladené najpotrebnejšie údaje o nárokoch z matematiky a z fyziky na prijímacom konaní, ako aj o možnostiach doplniť si vedomosti v prípravných kurzoch. Zástupkyňa študentov priblížila život na fakulte z tej príjemnejšej stránky - mimo učební, na športoviskách, na študentských večierkoch, skrátka pri oddychu a zábave. V diskusii sa viacerí z potenciálnych uchádzačov zaujímali o podmienky a možnosti  v súvislosti s prijímacím konaním, o ponuku zahraničných stáží pre študentov, ako aj o uplatnení absolventov fakulty na trhu práce.

Na záver tých najzvedavejších prof. Oláh previedol po útrobách budovy fakulty s jej lákadlami, ako sú plaváreň, telocvičňa, knižnica a strecha s výhľadom na Bratislavu nad úrovňou 22. poschodia.