Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Študenti stredných škôl, rodičia a stredoškolskí profesori, ktorí chcú získať informácie o histórii Stavebnej fakulty STU, o systéme štúdia na tejto fakulte, o ponúkaných akreditovaných študijných programoch, viac informácií o obsahu prijímacích pohovorov z požadovaných predmetov a taktiež sa oboznámiť s priestormi fakulty, môžu prísť 11. 2. 2010 o 10.00 hodine na Stavebnú fakultu, ul I.Karvaša č. 2, v miestnosti B001.

V prípade záujmu nás upovedomte na t.č. 02/59274 708, alebo na e-mailovej adrese : valeria.kocianova@stuba.sk