Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Študenti stredných škôl, stredoškolskí profesori, rodičia  a mnohí ďalší potenciálni  záujemcovia o štúdium z celého Slovenska, ktorí boli zvedaví na informácie z prvej ruky o Stavebnej fakulte STU v Bratislave, zavítali vo štvrtok  14. 2. 2013 o 10.00 hod. na Deň otvorených dverí Stavebnej fakulty STU v Bratislave. Priamo na mieste činu v zaplnenej Aule akademika BELLU  sa zišlo  do  500 mladých ľudí, ktorí si podľa  avizovaného programu vypočuli nielen to nevyhnutné, ale aj veľa doplňujúcich  údajov a vysvetlení o  systéme štúdia, ponúkaných akreditovaných študijných programoch,  podrobnostiach prijímacieho konania, požiadavkách z fyziky a matematiky a o aktivitách študentov vo voľných chvíľach.  V diskusii odpovedali zástupcovia fakulty na bezprostredné veľmi konkrétne otázky zvedavých stredoškolákov. Toto obľúbené  mimoriadne aktuálne podujatie malo nóvum v tom, že väčší priestor dostali katedry a študijné programy, ktorých zástupcovia si po oficiálnom závere vyzdvihli  stredoškolákov podľa záujmu vo vytvorených exkurzných skupinkách: fakultná, inžinierske konštrukcie a dopravné stavby, aplikovaná mechanika, geodézia a kartografia, konštrukcie pozemných stavieb, vodné stavby a vodné hospodárstvo. Potom na pôde katedry alebo v pripravených učebniach kolegovia - pedagógovia oboznámili záujemcov s tým podstatným, čo by ich čakalo a neminulo pri štúdiu: špecializované učebne, laboratóriá, ilustratívne experimentálne a laboratórne práce, záverečné bakalárske a diplomové práce, spoločné projekty s praxou, zahraničné stáže. Pre mnohých prítomných stredoškolákov to bol možno prvý krôčik pri rozhodovaní sa o svojom budúcom povolaní.

Deň otvorených dverí SvF 2013 Deň otvorených dverí SvF 2013 Deň otvorených dverí SvF 2013 Deň otvorených dverí SvF 2013 Deň otvorených dverí SvF 2013 Deň otvorených dverí SvF 2013 Deň otvorených dverí SvF 2013

Deň otvorených dverí SvF 2013 Deň otvorených dverí SvF 2013 Deň otvorených dverí SvF 2013 Deň otvorených dverí SvF 2013 Deň otvorených dverí SvF 2013 Deň otvorených dverí SvF 2013 Deň otvorených dverí SvF 2013

Deň otvorených dverí SvF 2013 Deň otvorených dverí SvF 2013 Deň otvorených dverí SvF 2013 Deň otvorených dverí SvF 2013 Deň otvorených dverí SvF 2013 Deň otvorených dverí SvF 2013 Deň otvorených dverí SvF 2013

Deň otvorených dverí SvF 2013 Deň otvorených dverí SvF 2013 Deň otvorených dverí SvF 2013 Deň otvorených dverí SvF 2013

Deň otvorených dverí SvF 2013 Deň otvorených dverí SvF 2013