Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Študenti stredných škôl, stredoškolskí profesori, rodičia  a mnohí ďalší potenciálni  záujemcovia o štúdium z celého Slovenska, ktorí boli zvedaví na informácie z prvej ruky o našej fakulte, prichádzali už od rána vo štvrtok  11. 2. 2016 na Deň otvorených dverí Stavebnej fakulty STU v Bratislave.

DOD 2016 DOD 2016 DOD 2016 DOD 2016 DOD 2016 DOD 2016 DOD 2016 DOD 2016 DOD 2016 DOD 2016 DOD 2016 DOD 2016 DOD 2016 DOD 2016 DOD 2016 DOD 2016

foto: Ing. Peter Ivan

O 11.00 hod. sa v zaplnenej Aule zišlo  do  500 mladých ľudí, ktorí si podľa  pripraveného programu vypočuli nielen to potrebné, ale aj veľa doplňujúceho o spôsobe štúdia, ponúkaných akreditovaných študijných programoch,  o podmienkach prijatia, o aktivitách študentov vo voľných chvíľach a napokon o aktuálnom uplatnení absolventov v praxi.  

DOD 2016 DOD 2016 DOD 2016 DOD 2016 DOD 2016 DOD 2016 DOD 2016 DOD 2016 DOD 2016 DOD 2016 DOD 2016

foto: Mgr. Valéria Kocianová

Až do popoludnia sa útroby fakulty hemžili stredoškolákmi, ktorí mali oči otvorené a uši nastražené pre tie najpodrobnejšie informácie od predstaviteľov bakalárskych študijných programov. V prezentačných stánkoch im najskôr komplexne predstavili svoj študijný program a potom na odborných prehliadkach  im priblížili špecializované učebne a predviedli  im, čo by ich čakalo a neminulo pri štúdiu na našej fakulte: odborné laboratóriá, ilustratívne experimentálne a laboratórne práce, záverečné bakalárske a diplomové práce, spoločné projekty s praxou, zahraničné stáže. Veríme, že pre mnohých z mladých návštevníkov to bol ten správny impulz pre ich prvé životne dôležité rozhodnutie o svojej profesijnej kariére.

DOD 2016 DOD 2016 DOD 2016 DOD 2016 DOD 2016 DOD 2016 DOD 2016

foto: Mgr. Valéria Kocianová