Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Útroby komplexu budov  - sídla Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave - sa už niečo pred ôsmou hodinou rannou vo štvrtok  9. 2. 2017 začínali hemžiť študentmi. To by nebolo nič neobvyklé, ale tentoraz to boli tváre o niečo mladšie, ešte len stredoškolské. Patrili  študentom stredných škôl z celého Slovenska a zračila sa na nich tá príznačná mladícka zvedavosť - dnes na všetko, čo súvisí so štúdiom na tejto fakulte.  A príležitosť mali jedinečnú, práve sa začínal Deň otvorených dverí Stavebnej fakulty STU v Bratislave. Vo svojom bohatom programe ponúkal informačné pulty jednotlivých bakalárskych študijných programov, Tour de Stavebnej fakulty skupinové prehliadky s odbornými sprievodcami po celofakultných pracoviskách (knižnica, jedáleň, telocvičňa) po katedrách, laboratóriách s názornými experimentami ako aj ukážkami študentských prác (bakalárske, diplomové, makety, modely, postery). Hodinu pred poludním sa mladí záujemcovia o štúdium na fakulte   sústredili v Aule, kde ich privítalo vedenie fakulty na čele s dekanom prof. Stanislavom Unčíkom.  Vypočuli si nielen potrebné ale aj doplňujúce informácie o spôsobe štúdia, ponúkaných akreditovaných študijných programoch,  o podmienkach prijatia, o aktivitách študentov vo voľných chvíľach a napokon o aktuálnom uplatnení absolventov v praxi ako u nás tak aj v susednom zahraničí. Milou súčasťou programu bolo slávnostné udeľovanie cien najlepším študentom Stavbárskej olympiády -  novej internetovej súťaže pre stredoškolákov z celého Slovenska. Je potešiteľné, že v jej 1. ročníku sa zúčastnilo vyše 500 stredoškolákov. Poznáte lepšiu motiváciu pre štúdium? Veríme, že pre mnohých z mladých návštevníkov nášho dňa otvorených dverí  to bol len jeden z mnohých impulzov pre ich životne dôležité rozhodnutie pri výbere svojho povolania.

”bodka ”Bodka ”Bodka ”Bodka

”Bodka ”Bodka ”Bodka ”Bodka

”Bodka ”Bodka ”Bodka ”Bodka

”Bodka ”Bodka ”Bodka ”Bodka

Toto podujatie vzniklo vďaka podpore MŠVVaŠ SR v rámci OP Výskum a inovácie  pre projekt: Univerzitný vedecký park STU Bratislava - II. fáza (UVP STU  Bratislava), ITMS 313021D243, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu  regionálneho rozvoja.