Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Študenti stredných škôl, rodičia a stredoškolskí profesori, všetci tí, ktorí chcú získať informácie o histórii Stavebnej fakulty STU, o kvalitnom vzdelaní s perspektívou dobrého uplatnenia na trhu práce, o systéme štúdia na tejto fakulte, viac informácií o ponúkaných akreditovaných študijných programoch, ktoré možno semestrálne alebo ročne študovať aj na prestížnych partnerských univerzitách v zahraničí, ale i o tom ako využiť ponuku vlastného plaveckého bazéna a tenisových kurtov spolu s takmer dvadsiatkou športov – sú vítaní:

KEDY:  9. februára 2017 (štvrtok), od 8.00 hod.
KDE:  Bratislava, ul. I.Karvaša 2, Stavebná fakulta STU v Bratislave, 02/ 592 74 708

Program DOD 2017:

8.00 otvorenie
8.00 – 14.00 informačné pulty študijných programov vo vestibule SvF

8.30   Tour de SvF  (prehliadka laboratórií, telocvične a plavárne, knižnice; prezentácia študijných programov, praktické ukážky, diplomové práce a pod. v učebni BAT)

9.00 Tour de SvF (prehliadka laboratórií, telocvične a plavárne, knižnice; prezentácia študijných programov, praktické ukážky, diplomové práce a pod. v učebni BAT)

9.30 Tour de SvF (prehliadka laboratórií, telocvične a plavárne, knižnice; prezentácia študijných programov, praktické ukážky, diplomové práce a pod. v učebni BAT)

 

11.00 – 11.45 Hlavný program DOD v Aule akademika Bellu (B101):

  • Otvorenie a privítanie účastníkov,
  • Stavbárska olympiáda – ocenenie víťazov,
  • Informácie o štúdiu, študijných programoch, prihláškach,
  • Združenie študentov SvF (aj o ubytovaní),
  • Športuj ďalej so stavebnou!
  • Aj Vysokoškolský umelecký súbor TECHNIK Ti ponúka možnosti vyžitia!
  • Diskusia/ospravedlnenky

 

12.30 Tour de SvF (prehliadka laboratórií, telocvične a plavárne, knižnice; prezentácia študijných programov, praktické ukážky, diplomové práce a pod. v učebni BAT)

13.00 Tour de SvF (prehliadka laboratórií, telocvične a plavárne, knižnice; prezentácia študijných programov, praktické ukážky, diplomové práce a pod. v učebni BAT)

13.30 Tour de SvF (prehliadka laboratórií, telocvične a plavárne, knižnice; prezentácia študijných programov, praktické ukážky, diplomové práce a pod. v učebni BAT)

 

 

Postav svoju budúcnosť na kvalitnom vzdelaní!

DOD

Toto podujatie vzniklo vďaka podpore MŠVVaŠ SR v rámci OP Výskum a inovácie  pre projekt: Univerzitný vedecký park STU Bratislava - II. fáza (UVP STU  Bratislava), ITMS 313021D243, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu  regionálneho rozvoja.