Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Komplex budov sídla Stavebnej fakulty (SvF) Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave sa už pred ôsmou hodinou rannou vo štvrtok 8. 2. 2018 zapĺňal študentmi. To by nebolo nič nezvyčajné, keby to neboli tváre o niečo mladšie, ešte len stredoškolské. Patrili  študentom stredných škôl z celého Slovenska a zračila sa na nich tá príznačná mladícka zvedavosť - dnes mimoriadne na všetko, čo súviselo so štúdiom na tejto fakulte.  Mali jedinečnú príležitosť - začínal sa Deň otvorených dverí Stavebnej fakulty STU v Bratislave. Vo svojom bohatom programe ponúkal výstavné stánky s informačnými pultami jednotlivých bakalárskych študijných programov, Tour de SvF – skupinové prehliadky s odbornými sprievodcami po celofakultných pracoviskách (knižnica, špeciálne učebne, telocvičňa) po katedrách a laboratóriách s názornými experimentami ako aj ukážkami študentských prác (bakalárske, diplomové, makety, modely, postery).

”bodka ”Bodka ”Bodka ”Bodka

”Bodka ”Bodka ”Bodka ”Bodka

”Bodka ”Bodka ”Bodka ”Bodka

Hodinu pred poludním sa mladí záujemcovia o štúdium na fakulte sústredili v Aule, kde ich privítalo vedenie fakulty na čele so zástupcom dekana - prodekanom pre vedu a výskum prof. Jánom Szolgayom.  Z úst prodekana pre vzdelávanie doc. Petra Makýša si vypočuli tie najpotrebnejšie a najaktuálnejšie informácie o možnostiach štúdia, ponúkaných študijných programoch, prijímacom konaní, aktivitách študentov vo voľných chvíľach a napokon o uplatnení našich absolventov v praxi ako u nás tak aj zahraničí.

”Bodka ”Bodka ”Bodka ”Bodka

”bodka ”Bodka ”Bodka ”Bodka

”Bodka ”Bodka ”Bodka ”Bodka

”Bodka ”Bodka ”Bodka ”Bodka

”Bodka ”Bodka

Osviežujúcou súčasťou programu bolo slávnostné udeľovanie cien víťazným študentom Stavbárskej olympiády -  2. ročníka internetovej súťaže, ktorej sa zúčastnilo okolo 500 stredoškolákov z celého Slovenska. Hodnotné ceny (tablety) poskytol jej hlavný sponzor - stavebné konzorcium D4R7, ktorého generálny riaditeľ Juan Jose Bregel Serna sa s prítomnými podelil o svoje takmer dvadsaťročné medzinárodné skúsenosti v stavebníctve.  

Nádejame sa, že mladí návštevníci nášho dňa otvorených dverí ich našli otvorené dokorán a keď ich pri odchode zatvárali, odnášali si všetko to, čo im uľahčí ich ďalšie životne dôležité rozhodovanie – na akú vysokú školu, na ktorú fakultu ísť študovať.

Držíme im palce!

hlavný sponzor súťaže

 

Toto podujatie vzniklo vďaka podpore MŠVVaŠ SR v rámci OP Výskum a inovácie pre projekt: Univerzitný vedecký park STU Bratislava – II. fáza (UVP STU Bratislava), ITMS 313021D243, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.