Prejsť na obsah
Dianie na SvF

V sídle Stavebnej fakulty (SvF) Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave sa to už pred ôsmou hodinou rannou vo štvrtok 7. 2. 2019 hemžilo študentmi. Nič neobvyklé, ak by to neboli tváre o niečo mladšie, ešte len stredoškolské. Patrili  študentom stredných škôl z celého Slovenska a vyžarovala z nich prirodzená zvedavosť - dnes zameraná na všetko to, čo súviselo so štúdiom na našej fakulte. Príležitosť na to bola jedinečná - začínal sa Deň otvorených dverí Stavebnej fakulty STU v Bratislave.

Vo svojom aktuálnom programe zahŕňal informačné stánky s pultami o jednotlivých bakalárskych študijných programoch, Tour de SvF – skupinové prehliadky s našimi sprievodcami po celofakultných pracoviskách (telocvičňa, knižnica, jedáleň, laboratóriá), katedrách a učebniach s názornými experimentami ako aj ukážkami študentských prác (bakalárske, diplomové, makety, modely, postery). Hodinu pred poludním sa mladí záujemcovia o štúdium na fakulte sústredili v Aule, kde ich za vedenie fakulty privítala prodekanka pre vzťahy s verejnosťou doc. Katarína Gajdošová.  

V príhovore dekanom povereného prodekana pre vzdelávanie doc. Petra Makýša sa dozvedeli tie najpotrebnejšie a najaktuálnejšie informácie o možnostiach štúdia, ponúkaných študijných programoch a prijímacom konaní. S aktivitami našich študentov v ich voľných chvíľach prítomných stredoškolákov oboznámila zástupkyňa Združenia študentov SvF Bc. Petra Hrehušová. Príťažlivým živým príkladom o úspešnom uplatnení sa našich absolventov v praxi bolo vystúpenie Ing. Ivana Bezáka, PhD., generálneho riaditeľa INGSTEEL, spol. s r. o., ktorý sa s prítomnými podelil o svoje vzácne poznatky a skúsenosti z praxe v stavebníctve. Potrebného optimizmu vniesol medzi mladých poslucháčov štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR Ing. Norbert Kurilla, PhD. svojím prejavom o aktuálnom dianí a ústretových aktivitách tohto rezortu v stavebníctve.

Spestrením programu bolo slávnostné udeľovanie cien víťazným študentom Stavbárskej olympiády - 3. ročníka internetovej súťaže, ktorej sa zúčastnilo takmer 700 stredoškolákov z celého Slovenska. Hlavnú cenu (tablet, špeciálne herné klávesnice, buetooth reproduktor, power banky,...) poskytol hlavný sponzor - Združenie absolventov a priateľov SvF STU.

Veríme, že mladí návštevníci Dňa otvorených dverí SvF našli všetky dvere na fakulte otvorené dokorán aj keď ich teraz za sebou dočasne zatvorili, veríme, že ich v septembri znovu otvoria. Odniesli si so sebou to dôležité, čo im pomôže pri ich životne dôležitom rozhodovaní – na ktorú fakultu sa zapísať. Veríme, že na tú našu!

”bodka ”Bodka ”Bodka ”Bodka

”Bodka ”Bodka ”Bodka ”Bodka

”Bodka ”Bodka ”Bodka ”Bodka

”bodka ”Bodka ”Bodka ”Bodka

”Bodka ”Bodka ”Bodka ”Bodka

”Bodka ”Bodka

”Bodka

foto: Mgr. Valéria Kocianová