Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Študenti stredných škôl, rodičia a stredoškolskí profesori, ktorí chcú získať informácie o histórii Stavebnej fakulty STU, o systéme štúdia na tejto fakulte, o ponúkaných akreditovaných študijných programoch, viac informácií o obsahu prijímacích pohovorov z požadovaných predmetov a taktiež sa oboznámiť s priestormi fakulty, môžu prísť 12.12.2007 o 10.00 hodine na Stavebnú fakultu, ul I.Karvaša č. 2, miestnosť B005.

V prípade záujmu nás upovedomte na t.č.02/59 274 708

Mgr. Valéria Kocianová
Referát pre vzťahy s verejnosťou
Stavebná fakulta STU