Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Zvládli sme to. “Naše podujatie je úspešné”, boli prvé vety, ktoré mi prebehli hlavou hneď v úvode veľkého eventu. Študenti stredných škôl sa začali hrnúť do budovy Stavebnej fakulty v bloku B ešte pred 8. hodinou ráno. A nebolo ich málo. Ale späť na začiatok. 

Začiatkom tohto roku nám napadla odvážna myšlienka. Napriek tomu, že sme práve v tom období organizačne zabezpečovali a pripravovali virtuálny Deň otvorených dverí pre uchádzačov a potencionálnych záujemcov o našu fakultu, ktorý úspešne prebehol 3. februára, nechceli sme sa uspokojiť iba s online svetom. Virtuálne prostredie ponúka nespočetné množstvo výhod a vie nám pomôcť v každodennom fungovaní, zefektívňuje prácu a šetrí čas, no stále existuje veľa aktivít, ktoré nám online svet nedokáže nahradiť.

Vedomie, že pandemická situácia sa zlepšuje nás napĺňalo nádejou, že prišiel konečne čas zabudnúť, aspoň na nejaké obdobie, na toto virtuálne prostredie a začať sa opäť stretávať s druhými ľuďmi osobne. Hromadné podujatia sú povolené, množstvo ľudí v exteriéri či interiéri nás nijak neobmedzuje, prečo teda nezorganizovať aj Deň otvorených dverí, ktorý by sa uskutočnil prezenčne?

   

Rozhodli sme sa, že druhý Deň otvorených dverí určený uchádzačom spojíme s Kariérnym dňom pre našich študentov. Dve veľké podujatia sme naplánovali na začiatok letného obdobia, na štvrtok 2. júna. A pustili sme sa do prípravy. Pracovali sme s dvomi alternatívami. V prípade pekného slnečného počasia bude Deň otvorených dverí prebiehať čiastočne v exteriéri, pri nepriaznivom daždivom dni iba v interiéri.

Zvažovali sme, ako najlepšie môžeme našu fakultu odprezentovať uchádzačom, opustiť zaužívané spôsoby a skúsiť niečo nové. V duchu príslovia “radšej vidieť, ako stokrát počuť” sme zvolili iný, netradičný, koncept. Ukážeme mladým ľuďom čo u nás robíme, čo učíme, ako fungujeme, akým špičkovým vybavením disponujeme, čím sa odlišujeme a to cez praktické realizácie z jednotlivých študijných programov. Naším cieľom bolo inšpirovať, motivovať a osloviť čo najviac prihlásených záujemcov, aby sa stali súčasťou najväčšej fakulty Slovenskej technickej univerzity. Program bol rozdelený do niekoľkých blokov.

V prvej časti, od 8 hodiny rannej do 11.00 hod. prebiehali vo foyer bloku B a vo vonkajšom “zelenom” átriu aktivity, ktoré si pre uchádzačov pripravili zástupcovia študijných programov – pedagógovia, výskumníci a doktorandi. Čerství maturanti, ale i študenti nižších ročníkov si mohli pozrieť 3D tlačiareň s vytlačenými vzorkami na testovanie záťaže, model vodojemu a čistiarne odpadových vôd, zažiť prechádzku vo virtuálnej realite. Ukázali sme im, ako prebieha meranie hladín zvuku automatickým zvukomerom, testovanie pevnosti horninových úlomkov či ako vieme stanoviť pevnosť betónu v tlaku bez jeho poškodenia Schmidtovým tvrdomerom. Zoznámili sme ich so skenovaním objektov, laserovým skenerom, fotogrametriou, s tým, ako vieme vytvárať zelené priestory, ako realizujeme stavby efektívne a ekologicky s použitím moderných digitálnych technológií, na čo slúži technológia BIM a rôzne ďalšie interaktívne prezentácie, ktoré sú súčasťou výučby na našej fakulte.

   

   

Študenti stredných škôl mali možnosť nahliadnuť do „tajných“ zákutí fakulty a prehliadnuť si Hydrotechnické laboratórium, Laboratórium kovových a drevených konštrukcií, Laboratórium stavebných materiálov, Experimentálne laboratórium stavebnej mechaniky, ale i Laboratórium zvukosféry na 22. poschodí výškovej budovy s jedinečným a dychberúcim výhľadom na celú Bratislavu.

Študenti fakulty zo Združenia študentov sa zhostili svojej úlohy vynikajúco a veľmi nápomocne. Trpezlivo budúcim mladším kolegom vysvetľovali “zákonitosti” vysokoškolského života, ukazovali priestory fakulty či navigovali uchádzačov do priestorov laboratórií. 

Perspektívnym mladým stavbárom sa prihovoril aj dekan fakulty, profesor Stanislav Unčík. Privítal ich, predstavil našu fakultu a vyjadril radosť, že nás navštívili a vieru, že sa s nimi stretne na pôde fakulty začiatkom jesene v školskom roku 2022/2023. Počas nasledujúceho záverečného bloku “Opýtaj sa, čo ťa zaujíma” dostali uchádzači o štúdium priestor na otázky a prostredníctvom platformy slido mohli diskutovať s vedením fakulty na rôzne aktuálne témy týkajúce sa vysokoškolského štúdia.

   

Študenti Stavebnej fakulty mali medzitým možnosť stretnúť sa so zástupcami ôsmich veľkých stavebných spoločností, z ktorých každá si pripravila zaujímavý spôsob prezentácie - ako sa medzi sebou odlíšiť a vyniknúť. Či už to bolo rôznymi bannermi a rollupmi, počítačovými prezentáciami, súťažami, posedením pri kávičke či osobným rozhovorom. V krátkych prezentáciách si mohli budúci stavbári vypočuť, v akých oblastiach firmy pôsobia, v čom sú jedineční, aké veľké stavby a diela majú vo svojom portfóliu a samozrejme, aké pracovné pozície hľadajú a ponúkajú.

Pozvanie byť naším hosťom počas Kariérneho dňa prijali aj dámy z Univerzitného technologického inkubátora. Okrem chutnej limonády ponúkli študentom inšpiratívne nápady na podnikanie v podaní príbehov úspešných startupistov.

   

   

Tri mesiace intenzívnej práce, stretnutí, vzájomnej komunikácie, stoviek mailov a telefonátov stáli za to. Ešte raz sa aj touto cestou chceme poďakovať všetkým, ktorí priložili ruku k dielu a vďaka ktorým sa letný Deň otvorených dverí, rovnako ako Kariérny deň Stavebnej fakulty, stali úspešným podujatím, ktoré predčilo i naše očakávania. Ďakujeme našim učiteľom, doktorandom, zamestnancom oddelenia prevádzky a  Centra informačných technológií a samozrejme našim študentom zo Združenia študentov a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu v budúcnosti.

Pár zaujímavostí na záver:

Dňa otvorených dverí sa zúčastnilo viac ako 250 študentov stredných škôl.

Pozvanie na podujatie sme zabezpečovali viacerými komunikačnými kanálmi - adresný newsletter na približne 1200 prihlásených uchádzačov, newsletter a e-mailová pozvánka pre riaditeľov, zástupcov a kariérnych poradcov stredných škôl, pozvánka pre študentov fakulty cez AIS, printový plagát Kariérny deň, cez webovú stránku fakulty a príspevkami na fakultné sociálne siete.

Koncepcia a nápady: Katarína Gajdošová, Zuzana Chalupová, Andrej Bisták
Hlavné organizačné zabezpečenie: Zuzana Chalupová, Andrej Bisták
Zástupcovia za študijné programy: Ján Erdélyi, Marián Marčiš, Tibor Lieskovský a kolektív (GaK), Peter Paulík, Silvia Cápayová a kolektív (IKDS), Martina Majorošová a kolektív (KKP), Dagmar Žáková a kolektív (MPM), Lukáš Bosák a kolektív (PSA), Barbara Križanová a kolektív (TMS), Michaela Danáčová, Réka Wittmanová, Martin Orfánus a kolektív (VSVH)
Príprava: marec - máj 2022
Počet emailov k podujatiu: viac ako 500
Počet telefonátov: nespočítateľný
Poďakovanie za pomoc pri realizácii podujatia patrí: Miroslav Gramblička, Jana Beňovičová, Andrea Unčíková, Edina Borovská, Dagmar Žáková, Martin Šereš, Michal Lapin, Pavol Giertli, Adam Tarana, Igor Palider, Kristína Sádovská, Oskar Stratený, Matej Hucko, Peter Trudič, Zuzana Harčarufková, Martin Štefanik, Lukáš Michalák, Michal Číšecký, Lukáš Bachar, Samuel Gatial, Filip Šponiar, Katedre architektúry za požičanie stojanov na postery, Katedre telesnej výchovy za požičanie lavíc a stolov a rektorátu STU za požičanie mobiliáru a dopravu

Text: Zuzana Chalupová, fotografie: Dagmar Žáková