Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Študenti stredných škôl, rodičia a stredoškolskí profesori, všetci tí, ktorí chcú získať informácie o histórii Stavebnej fakulty STU, o kvalitnom vzdelaní s perspektívou dobrého uplatnenia na trhu práce, o systéme štúdia na tejto fakulte, viac informácií o ponúkaných akreditovaných študijných programoch, ktoré možno semestrálne alebo ročne študovať aj na prestížnych partnerských univerzitách v zahraničí, ale i o tom ako využiť ponuku vlastného plaveckého bazéna a tenisových kurtov spolu s takmer dvadsiatkou športov – sú vítaní:

KEDY:  7. februára 2019 (štvrtok), od 8.00 hod.
KDE:  Bratislava, ul. I.Karvaša 2, Stavebná fakulta STU v Bratislave, 02/ 592 74 708

Program DOD 2019:

8.00 otvorenie podujatia vo vestibule Sv

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

8.30   Tour de SvF  (prezentácia študijných programov, praktické ukážky, diplomové práce, skice, priestorové makety interiérov/exteriérov  a pod. v učebniach, prehliadka laboratórií, knižnice, telocvične a plavárne)

9.00 Tour de SvF (prezentácia študijných programov, praktické ukážky, diplomové práce, skice, priestorové makety interiérov/exteriérov  a pod. v učebniach, prehliadka laboratórií, knižnice, telocvične a plavárne)

9.30 Tour de SvF (prezentácia študijných programov, praktické ukážky, diplomové práce, skice, priestorové makety interiérov/exteriérov  a pod. v učebniach, prehliadka laboratórií, knižnice, telocvične a plavárne)

 

11.00 – 11.45 Hlavný program DOD v Aule akademika Bellu (B101):

  • Otvorenie a privítanie účastníkov,
  • Stavbárska olympiáda – ocenenie víťazov súťaže,
  • Príhovor prodekanky pre vzťahy s verejnosťou,
  • Ing. Norbert Kurilla, PhD., štát. taj. Ministerstva životného prostredia SR,
  • Vzácne vedomosti ľudí z praxe, Ing. Ivan Bezák, PhD., gen. riaditeľ INGSTEEL, spol. s r.o.,
  • Informácie o štúdiu, študijných programoch, prihláškach,
  • Ubytovanie, športové aktivity a spoločenský život študentov SvF,
  • Diskusia / ospravedlnenky.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

12.30 Tour de SvF (prezentácia študijných programov, praktické ukážky, diplomové práce, skice, priestorové makety interiérov/exteriérov  a pod. v učebniach, prehliadka laboratórií, knižnice, telocvične a plavárne)

13.00 Tour de SvF (prezentácia študijných programov, praktické ukážky, diplomové práce, skice, priestorové makety interiérov/exteriérov  a pod. v učebniach, prehliadka laboratórií, knižnice, telocvične a plavárne)

13.30 Tour de SvF (prezentácia študijných programov, praktické ukážky, diplomové práce, skice, priestorové makety interiérov/exteriérov  a pod. v učebniach, prehliadka laboratórií, knižnice, telocvične a plavárne)

 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

V prípade akýchkoľvek otázok sme vám k dispozícii na tel.: 02/ 59 274 708, mobil: 0911 294 351 alebo na e-mailovej adrese: valeria.kocianova@stuba.sk