Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Študenti stredných škôl, rodičia a stredoškolskí profesori, ktorí chcú získať informácie o histórii Stavebnej fakulty STU, o systéme štúdia na tejto fakulte, o ponúkaných akreditovaných študijných programoch, viac informácií o obsahu prijímacích pohovorov z požadovaných predmetov a taktiež sa oboznámiť s priestormi fakulty, môžu prísť 10. 2. 2011 o 10.00 hodine na Stavebnú fakultu, ul I.Karvaša č. 2, v miestnosti B001.

KEDY:  10. februára 2011, 10.00 hod.
KDE:  Bratislava, Radlinského 11, Stavebná fakulta, Aula B001
PROGRAM:

  • Otvorenie a predstavenie (Jozef Oláh)
  • Privítanie (Alojz Kopáčik)
  • Film o fakulte
  • Informácia o prijímacom konaní (Stanislav Unčík)
  • Matematika a deskriptívna geometria (Angela Handlovičová)
  • Fyzika (Juraj Veselský)
  • Príhovor študentky (Gabriela Szántová)
  • Diskusia
  • Exkurzia po fakulte (Jozef Oláh)