Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Naša Slovenská technická univerzita v Bratislave a Univerzita Komenského pripravili v spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom Deň otvorených dverí pre študentov stredných škôl z bratislavského regiónu, ktorí v utorok 5. novembra 2019 dostali mimoriadne voľno, aby mohli navštíviť fakulty dvoch najlepších slovenských univerzít. Program na jednotlivých fakultách bol pestrý, rôznorodý, každá z nich ponúkla to najpozoruhodnejšie zo svojho široko rozmanitého vedeckovýskumného a pedagogického repertoáru.

Zástupcovia študijných programov našej fakulty a Združenia študentov Stavebnej fakulty rozmiestnili svoje stánky v hlavnom vestibule, takže prichádzajúci stredoškoláci ich nemohli minúť. Odmenou im boli „Tour de SvF“, prehliadky laboratóriívýstava ateliérových prác a ukážky unikátnych experimentov v stavebníctve. Súčasťou teoretickej časti (avšak s interaktívnymi ukážkami) boli dve osobitne vybrané prednášky Ako sa vyrába „presná“ virtuálna realita a ako ju využívame pri stavbách?Na vlastné oči: pozostatky civilizácie Mayov, geodézia na štyroch kontinentoch a Bratislava ako na dlani. Tí náročnejší sa mohli rozhodnúť ešte pre niektorú z ďalších takmer dvadsať „bežných“ prednášok, ktoré práve v to predpoludnie boli na programe výučby na fakulte. Keďže to bol prvý ročník tohto podujatia, naša nedočkavosť a zvedavosť ako to dopadne, bola prirodzená. Na ohlasy si ešte počkáme, ale veríme, že naše úsilie prinesie ovocie v podobe aj 2. ročníka.

Text: Ing. Jozef Urbánek, foto: Mgr. Valéria Kocianová