Prejsť na obsah
Dianie na SvF

V utorok 5. apríla o 13.30 pri príležitosti Dňa učiteľov (28. marec) dekan Stavebnej fakulty STU prof. Alojz Kopáčik prijal súčasných profesorov (vrátane emeritných) fakulty, ktorých sa v zasadačke dekanátu zišlo bezmála tridsať. Prítomný bol aj prodekan pre vzdelávanie doc. Peter Makýš. Podujatie moderoval vedúci oddelenia projektov a vonkajších vzťahov Ing. Jozef Urbánek. V slovách na uvítanie pripomenul, že „V histórii našej fakulty je generáciami prešľapávaná a s malými obmenami rokmi udržiavaná milá tradícia - stretnutia vedenia fakulty s jej učiteľmi, osobitne s jej profesormi.  Vedenie fakulty víta tento symbolický sviatok ako jednu z príležitostí stretnúť sa s vami osobne a mať tak možnosť vyjadriť úctu a poďakovanie za vašu činnosť a neoceniteľnú prácu v prospech fakulty , za jej prezentáciu v širokej odbornej spoločnosti."  Pán dekan Kopáčik v slávnostnom príhovore vyzdvihol poslanie a prínos prítomných profesorov pre dobré meno fakulty ako na domácej tak aj na zahraničnej akademickej pôde.  Symbolickým prípitkom im zaželal ešte veľa zdravia a tvorivého nadšenia v ďalšom pôsobení.  Neformálna vyše hodinová diskusia načrela do niektorých ťaživých a pálčivých oblastí, ako sú záujem o štúdium, kvalita vzdelávania, vybavenie laboratórií, kvalifikačná štruktúra pedagógov, postavenie SvF/STU vo svete, spolupráca s priemyslom, aktuálnosť odbornej literatúry a pod.  Jednoducho, vždy bolo a stále je nad čím uvažovať.

Text: J. Urbánek
Foto: V. Kocianová