Prejsť na obsah
Dianie na SvF

V piatok 27.marca 2015 o 13.00 hod. pri príležitosti Dňa učiteľov prodekan prof. Ján Szolgay v mene vedenia fakulty slávnostne pozdravil jej profesorov (vrátane emeritných). V zastúpení dekana prof. Stanislava Unčíka vo svojom príhovore potvrdil zámer nového vedenia „udržiavať túto milú tradíciu a symbolický sviatok všetkých učiteľov využiť ako jednu z príležitostí na osobné stretnutie, s možnosťou vyjadriť vám úctu a poďakovanie za vašu činnosť a neoceniteľnú prácu v prospech fakulty , za jej prezentáciu v širokej odbornej a laickej verejnosti.“  Neformálna takmer hodinová diskusia načrela do niektorých ťaživých a pálčivých oblastí, ako je komplexná akreditácia, reštrukturalizácia fakulty s tvorbou ústavov alebo hodnotenie  fakulty v rámci vysokých škôl na Slovensku. Odzneli pritom názory, úvahy a podnety, ktoré určite stoja za zamyslenie.