Prejsť na obsah
Dianie na SvF

V rámci podujatia Bratislavských mestských dní sa pri príležitosti Dňa zeme uskutočnil Deň otvorených dverí vo Vodárenskom múzeu BVS, a.s. s cieľom pripomenúť všetkým mimoriadnu dôležitosť vody pre zachovanie životného prostredia, pre rozvoj ľudskej spoločnosti. Propagačná akcia vznikla pod záštitou BVS, a.s. s podporou Slovenskej technickej univerzity. Na spoluorganizovaní podujatia sa podieľala Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva Stavebnej fakulty STU a taktiež zástupcovia študentov študijných programov Vodné stavby a vodné hospodárstvo a Krajinárstvo a krajinné plánovanie. Formou dobrovoľníctva vypomohli pri šírení osvety o nakladaní s vodou v mestskom kontexte.

”bodka ”Bodka ”Bodka

Podujatie bolo zamerané pre širokú verejnosť všetkých vekových kategórií. Pre najmenších boli pripravené tvorivé dielne, na ktorých si mohli zábavnou formou overiť vlastnosti vody a získať informácie o našom najväčšom národnom bohatstve. V rámci podujatia bola zároveň sprístupnená časť areálu vodárenského zdroja na ostrove Sihoť, kde mali návštevníci možnosť vidieť najstaršiu vodárenskú studňu, ktorá bola vybudovaná v roku 1886 a patrila do prvého systému zásobovania vodou. Viac ako odborný výklad o technickom zabezpečení však mladú generáciu lákal tunel s potrubiami, ktorým bolo možné prejsť z čerpacej stanice popod koryto Karloveského ramena až na Devínsku cestu.

”Bodka ”Bodka ”Bodka

Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva prispela edukačno-náučným programom s praktickými ukážkami, v ktorom sa návštevníci dozvedeli aj o možnostiach a spôsoboch čistenia odpadových vôd. Súčasťou edukačného stánku SvF STU bola aj propagácia štúdia programov Vodné stavby a vodné hospodárstvo a Krajinárstvo a krajinné plánovanie. Záujemcovia o štúdium mali možnosť komplexne sa oboznámiť s podmienkami štúdia od mladých, aktívnych pracovníkov katedry.

Osobité poďakovanie pri spolupodieľaní sa na tejto vydarenej odborno-náučnej akcii, s účasťou približne 2 000 návštevníkov, patrí študentom, ktorí vo svojom voľnom čase prišli podporiť šírenie povedomia o ochrane životného prostredia a vynasnažili sa šíriť dobré meno Slovenskej technickej univerzity.