Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Slávnostným privítaním, úvodnou prednáškou a prehliadkou Stavebnej fakulty STU v Bratislave odštartoval v pondelok 7. júla prvý ročník Detskej dopravnej univerzity 2014 (DDU). Počas letných prázdnin sa ju rozhodla spoluorganizovať Slovenská cestná spoločnosť v spolupráci so Stavebnou fakultou STU v Bratislave.   

 

 

Odborný garant dopravnej univerzity Ing. Ján Šedivý, CSc., predseda Slovenskej cestnej spoločnosti spolu s prof. Vladimírom Benkom, prodekanom pre vzťahy s verejnosťou SvF STU, pripomenuli deťom v úvodných príhovoroch, že okrem nevšedných prednášok, pozoruhodných stretnutí so zaujímavými ľuďmi a hromady výletov, čaká na úspešných absolventov Detskej dopravnej univerzity aj slávnostná promócia, na ktorej si prevezmú diplom z rúk dekana Stavebnej fakulty STU prof. Alojza Kopáčika.

 

Po informáciách o priebehu DDU a odovzdaní pripomienkových darčekov deťom, sa návštevníkov ujali hostitelia prof. Vladimír Benko a prof. Bystrík Bezák, vedúci Katedry dopravných stavieb SvF, ktorí neúnavne a veľkoryso odpovedali na všetky vyslovené otázky.

 

 

A aký program pre deti pripravili organizátori DDU? Prvý týždeň študenti nazrú do útrob mosta Apollo, stretnú sa so zástupcami Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, dozvedia sa viac o fungovaní Vodného diela Gabčíkovo, navštívia Múzeum dopravy, naučia sa čítať mapy a základy počítačového projektovania mostov. Nevynechajú ani Letisko M. R. Štefánika a v rámci návštevy dopravného dispečingu Národnej diaľničnej spoločnosti zažijú na vlastnej koži riadenie dopravy bratislavského diaľničného obchvatu a tunela Sitina.
Počas druhého týždňa navštívia „obalovačku“ v Smoleniciach, pozrú si železničnú stanicu v Petržalke a na pretekárskom okruhu Slovakia ring si zajazdia v Driving Academy. Na dopravnom ihrisku si vyskúšajú základné pravidlá cestnej premávky a Policajný zbor SR im predstaví svoju radarovú techniku. Chýbať nebude ani prezentácia techniky na údržbu ciest a techniky na diagnostické merania vozoviek.

Po úspešnom absolvovaní detskej univerzity sa uskutoční promócia v aule Stavebnej fakulty STU, kde budú prvým absolventom slávnostne odovzdané diplomy.

 

Slovenská cestná spoločnosť a Stavebná fakulta STU v Bratislave