Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Oslavy významných životných jubileí patria medzi najkrajšie, zároveň nezabudnuteľné chvíle v našom živote. Intenzita ich prežívania je vždy priamo úmerná symbióze spolunažívania a súžitia v rodine, v škole, ako i v práci.

Obdobnou, priam ukážkovo „symbiotickou oslavou" sa stala aj nedávna promócia po šesťdesiatich rokoch, ktorú si svojou prítomnosťou uctili takmer všetci rodinní príslušníci - synovia, dcéry s rodinami, ale aj vnúčatá i pravnúčatá - absolventov, inžinierov, ktorí ukončili štúdium na Fakulte inžinierskeho staviteľstva Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave v roku 1952.

Štrnásť zúčastnených absolventov si tak pri príležitosti diamantovej promócie prevzalo z rúk dekana Stavebnej fakulty STU v Bratislave prof. Ing. Alojza Kopáčika, PhD. pamätný diplom za celoživotné dielo a šírenie dobrého mena svojej alma mater.

Promočný zbor v zložení - Jeho Spektabilita prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD., Jeho Honorabilita doc. Ing. Peter Makýš, PhD. a promótor akademickej slávnosti Jeho Honorabilita prof. Ing. Vladimír Benko, PhD. - vytvoril príjemnú, dôstojnú atmosféru tomuto výnimočnému podujatiu.