Prejsť na obsah
Dianie na SvF

 

Motto:   „Ešte raz keby na svet prišiel,

             stal by som sa len inžinierom,

             rysoval plány smelých stavieb

             vedený pri tom jasným cieľom.“

                                                                 (Ing. Ján Žatko, Na slávu týchto dní)     

  

Oslavy významných životných jubileí patria medzi výnimočné, zároveň nezabudnuteľné chvíle v našom živote. Obdobnousa stala aj nedávna promócia po šesťdesiatich rokoch, ktorú si vo vzácnej diamantovej podobe zopakovali absolventi, inžinieri, ktorí ukončili štúdium na Fakulte inžinierskeho staviteľstva (FIS) Slovenskej vysokej školy technickej (SVŠT) v Bratislave v roku 1955.

Devätnásť absolventov, ktorí na FIS SVŠT ukončili - špecializáciu konštruktívnu, dopravnú,  hydrotechnickú, hydromelioračnú  a špecializáciu zdravotnej techniky - si osobne prevzalo z rúk dekana Stavebnej fakulty STU v Bratislave prof. Ing. Stanislava Unčíka, PhD. pamätný diplom za celoživotné dielo a šírenie dobrého mena svojej alma mater.

Promočný zbor v zložení: Jeho Spektabilita prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD., Jeho Honorabilita prof. Ing. Ján Szolgay, PhD. a promótor akademickej slávnosti Jeho Honorabilita doc. Ing. Peter Makýš, PhD. - vytvorili príjemnú, dôstojnú atmosféru tomuto výnimočnému podujatiu.