Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dňa 31.5.2017 v Klatovej Novej Vsi sa členovia Katedry vodného hospodárstva krajiny SvF STU podieľali na organizácii testovania nového geograficko-informačného systému (GIS), ktorý overoval Slovenský vodohospodárky podnik (SVP). Išlo o netradičnú akciu, ktorú zvolili pracovníci SVP, ako zapojiť žiakov ZŠ Bošany do overovania funkčnosti systému priamo v teréne (v okolí poldra v Klátovej Novej Vsi).   

gis

Overovanie systému (GIS) bolo koncipované ako hra „Dobrodružstvo s vodou“, v ktorej žiaci, rozdelení do skupín, mali plniť úlohy na ôsmich stanovištiach a  zmapovať zadané objekty v rámci vytvoreného okruhu. Operačný dispečing v teréne koordinoval plnenie úloh na jednotlivých stanovištiach, kde žiaci využívali svoje teoretické vedomosti získané vo výučbe - priamo v hre. Ich úlohou bolo napríklad vybrať vhodné materiály na filtráciu vody, identifikovať mikroorganizmy pod mikroskopom, zložiť plávajúci objekt, vytvoriť dúhu, lávku alebo zoradiť telesá rôznych tvarov, materiálov a veľkostí podľa plavebných schopností. Žiaci využívali tablety, QR kódy, GPS a pod.,  pomocou ktorých mapovali objekty a ich údaje, ako napr. dĺžku koruny hrádze, polohu vodných stupňov a meandrov na toku. 

gis

Prostredníctvom vedomostno-vzdelávacej hry sa podarilo SVP otestovať nový systém a plánuje sa zamerať aj na školy vo všetkých regiónoch Slovenska. Pre podobne atraktívne podujatia sa už teraz koncipujú nové úlohy aj pre stredoškolákov v spolupráci s vodárskymi katedrami na Stavebnej fakulte STU Bratislava.

Slovenský Vodohospodársky podnik plánuje využívať nový systém GIS pri organizácii prác v teréne, správe vodných tokov alebo pri stanovovaní následkov povodní.

gis 

http://skolskyservis.teraz.sk/skolstvo/ziaci-pomahaju-vodohospodarom-overi/35012-clanok.html

http://www.24hod.sk/ziaci-pomahaju-vodohospodarom-overit-geograficky-informacny-system-cl515496.html

https://www.svp.sk/sk/netradicne-overovanie-gis-v-klatovej-novej-vsi/