Prejsť na obsah
Dianie na SvF

 Prosíme uchádzačov, ktorí si podali do 31.8.2006 prihlášku na doplnkové
prijímacie konanie a sú uvedení v tomto zozname, aby sa dostavili na
prijímaciu skúšku, ktorá sa bude konať 19.9.2006 o 8.00 hodine v aule B001
na Stavebnej fakulte STU.
Pozvánky na prijímaciu skúšku Vám boli zaslané na domáce adresy, ale nakoľko
mnohí z Vás bývate "ďalej" a ešte ste pozvánku nedostali oznamujeme Vám to
aj touto cestou.

Ak Vaše meno nie je uvedené v zozname, splnili ste podmienky prijatia bez
prijímacej skúšky
. Treba už len zaslať overenú kópiu maturitného
vysvedčenia, aby sme si overili podmienku úspešného ukončenia
stredoškolského štúdia (maturita) a mohli Vám zaslať dekrét o prijatí.

Zápis na štúdium pre prijatých uchádzačov bude 25.9.2006 o 8.00 hodine na
študijnom oddelení.

ZOZNAM uchádzačov druhého náhradného kola prijímacieho konania na bakalárske
štúdium Stavebnej fakulty STU pre školský rok 2006/2007.