Prejsť na obsah
Dianie na SvF

5. ročník komplexnej stavebnej výstavy DOMEXPO, ktorý sa zameriava na všetko, čo súvisí so stavbou a stavebníctvom - sa konal v areáli Agrokomplexu výstavníctvo Nitra v dňoch 22. - 25.4.2010. Viac ako 140 firiem zo SR, ČR, Rakúska a Poľska vystavovalo svoje produkty na ploche skoro 6 000 štvorcových metrov.

Podstatnou a charakteristickou črtou tohto medzinárodného podujatia je fakt, že je to jediné podujatie na Slovensku venované drevostavbám, nízkoenergetickým a pasívnym stavbám. Takto koncipovaná výstava DOMEXPO je orientovaná hlavne na koncového zákazníka, ktorý sa zaujíma o všetko súvisiace s výstavbou nových domov, rekonštrukciou domov i bytov.

Organizátori výstavy DOMEXPO pripravili pre návštevníkov bezplatné poradenstvo, verejné diskusné fórum i odborné semináre a konferencie. Naša Stavebná fakulta STU sa na tomto podujatí prezentovala sprievodným seminárom s témou Obnoviteľné zdroje energie pre bytové a rodinné domy - zameraným na problematiku navrhovania, projektovania a prevádzku energetických systémov v bytových a rodinných domoch na báze obnoviteľných zdrojov energie, ktoré v súčasnosti nadobúdajú výraznejšie uplatnenie vplyvom znižovania energetickej náročnosti budov a podporou štátnymi dotáciami. V duchu spomínanej problematiky sa niesol celý odborný program, ktorý otvorila úvodným príhovorom Doc. Ing. O.Lulkovičová, PhD.. Odborné témy ako Energetické hodnotenie nízkoenergetických domov (prof. Ing. D.Petráš, PhD.), Súčasnosť a perspektívy využívania OZE (Doc. Ing. O.Lulkovičová, PhD.), Nízkotepelné a geotermálne systémy (Doc. Ing. J.Takács, PhD.), Systémy využívajúce energiu prostredia (Doc. Ing. B.Füri, PhD.) - zaujali prítomných  poslucháčov.

Prezentácia novej knižnej publikácie „Obnoviteľné zdroje energie pre nízkoteplotné systémy"  ( kolektívu autorov : prof. Ing. D.Petráš, PhD., Doc. Ing. O.Lulkovičová, PhD., Doc. Ing. J.Takács, PhD., Doc. Ing. B.Füri, PhD.  ) - sa práve na tomto odbornom stretnutí stala vysoko aktuálnou pre širokú verejnosť nielen svojím obsahom, ale aj dostatkom podkladov pre užívateľov ako i navrhovateľov energetických efektívnych systémov zásobovania teplom.